Investeringsbidrag ger lägre hyror på Markärrsvägen i Höviksnäs

Tidigare i vår köpte Tjörns Bostads AB två fastigheter med 16 nya hyresrätter i Höviksnäs. Åtta tvåor och åtta treor togs då över av byggföretaget Derome. Nu står det klart att Tjörns Bostads AB får ett investeringsbidrag för de nya lägenheterna i Höviksnäs, vilket ger lägre hyror.

Det är Länsstyrelsen som beviljat ett investeringsbidrag för lägenheterna eftersom de försetts med både solceller på taket och andra energibesparande åtgärder. Det nya bidraget gör att hyrorna också kan sänkas.

En tvåa kommer att ligga på 7 016 kronor i månaden och en trea på 8 376 kronor i månaden. (I stället för som tidigare meddelats 7925 respektive 8 925 kronor i månaden)

Bild: Mats Olsson, Lars Pettersson och Maria Axelsson från Tjörns Bostads AB utanför de nya hyresrätterna i Höviksnäs.
Foto: Tjörns kommun

Upp