Fritt fram för ett dopp vid Hällevikstrand igen…

Nya analyssvaren för Hälleviksstrands badvatten visar att vattnet är åter är tjänligt (godkänt).

Vattenprov togs vid 11 badplatser tidigare i veckan visade att vattnet är tjänligt vid alla badplatser utom i Hälleviksstrand. Nya vattenprover togs då i Hällevikstrand och analyssvar ar nu kommit. Badvattnet åter är tjänligt.

Upp