ICA Kvantum – Första butik som är arbetsmiljöcertifierad

En bra och trygg arbetsmiljö är viktig för företag. Det gäller både fysiskt och psykiskt. En anställd som är sjukskriven, antingen för att ha skadat sig i sitt arbete – eller mår dåligt psykiskt – kostar mycket pengar för företag. ICA Kvantum är nu första livsmedelsbutik i Sverige som är arbetsmiljöcertifierade och det uppmärksammades i butiken på måndagen med diplomutdelning och tal.

Det var många som hade samlats utanför butiken på måndagseftermiddagen. Diplomet skulle delas ut, tal skulle hållas, personalen uppmärksammas och kunderna bjöds hamburgare gjord av lokala Ödsmålskött. Innan ceremonin träffar vi ICA Handlare Robert Larsson på kontoret tillsammans med representanter från BMG Trada Certifiering, ett av nio oberoende företag i Sverige som går igenom företag och organisationers sätt att arbeta och om de uppfyller kraven på respektive certifikat.

– Om en medarbetare blir sjukskriven eller slutar så kostar det mycket för företag att lära upp någon ny. Det är bättre att gå till botten med vad som är problemet och göra något åt det.

– Vi hade det tufft och hett om öronen när det blåste som mest i samband med anmälningar och utredningar om arbetsmiljön i butiken år 2012. Mycket av den kritik jag och vi fick i samband med detta har vi tillsammans arbetat med. Det är självklart att våra medarbetare ska må bra och gör dom inte det så märks det även i butiken. Denna händelse öppnade nya dörrar och nya utmaningar – att komma tillbaka och visa att vi är en av de bästa arbetsplatserna, men vägen dit är lång, säger Robert Larsson.

Vid ceremonin och utdelning av diplomet riktade  Robert Larsson ett stort tack till sina medarbetare som arbetar hårt tillsammans med butikens ledning för att uppnå dessa mål – och det det är inte bara ett mål att nå utan något som man hela tiden måste arbeta med – att ha en trygg och säker arbetsplats där man också trivs. Diplomet ska inte bara hänga på väggen utan en certifiering kräver att man ständigt utvecklar och ser till att bli ännu bättre på arbetsmiljö.

Även fackets representanter på ICA Kvantum (Josefine och Josefine) var med vid ceremonin och berättade att man har haft ett nära samarbete med ledningen och är nöjda med resultatet.

FAKTA:

Robert Larsson, ICA Handlare tar emot diplomet från BMG Prosanitas som berättade att man inte bara är första butik i Sverige som får det utan kanske världens första butik.

Det certifikat som ICA Kvantum nu har fått är enligt OHSAS 18001. Några grundkrav i OHSAS 18001 som ska ingår i arbetsmaterialen:
– Bedriva förbättringsverksamhet där fokus ligger på förebyggande arbete.
– Genomföra ledningens genomgång.
– Uppvisa kompetens inom arbetsmiljön.
– Bedriva avvikelsehantering vid tillbud.
– Kontrollera och uppdatera arbetsmiljölagarna.
– Genomföra internrevision för arbetsmiljö.
– Genomföra skyddsrond och riskanalys.
– Upprätta arbetsmiljömål samt tillhörande handlingsplaner. Upprätta arbetsmiljöpolicy och hålla den aktuell.
– Ska finnas en verklighetsbeskrivning.


– Det bjöds på hamburgare gjord av kött från lokala Ödsmålskött.


ICA Handlare Robert Larsson med personal

Upp