Det ska bli lättare att va nödig i skärgården

Under sommarmånaderna blir toalettbristen tydlig när turismen i södra skärgården ökar. Brist på toaletter kan låta som en detalj, men på öarna i södra skärgården har just toabrist länge varit ett problem för både boende och besökare. Nu ska stadsdelsförvaltningen Västra Göteborg hitta lösningar som funkar för både miljön och nödiga i Bohuslän.

Stadsdelsförvaltningen Västra Göteborg har beviljats 420 000 kronor från EU för att utreda hur göteborgarna ska kunna få fler offentliga toaletter i södra skärgården. I förstudien ska man presentera ett förslag på miljövänliga, jämställda, tillgängliga och icke diskriminerande toaletter. Förstudien ska också föreslå placering och hur toaletterna ska skötas.

– Med hjälp av förstudien hoppas vi komma närmare en lösning på en utmaning som märks tydligt under framför allt sommarsäsongen då många turister besöker de olika öarna i vår skärgård, säger skärgårdsutvecklare Annica Berg.

Fakta EU-finansieringen Leader Södra Bohuslän:
Leadermetoden syftar till att utveckla landsbygden genom lokalt förankrad utveckling. Metoden bygger på samarbete mellan olika sektorer och aktörer i ett område utifrån lokala initiativ och förutsättningar.I Leader Södra Bohuslän ingår: Uddevalla, Orust, Tjörn, Stenungsund, Kungälv, Öckerö samt Göteborgs Södra skärgård. Leader Södra Bohuslän medfinansieras av Europeiska struktur- och investeringsfonderna.
Upp