Föreläsning för föräldrar om närvaro i en digital värld

Föreläsningen ”Man blir som man umgås” med Jonas Svensson kommer till Stenungsund den 12 oktober och vänder sig till föräldrar och andra viktiga vuxna i kommunen. Den ger kunskap och förståelse för hur media, skärmar och spel påverkar våra relationer, beteenden och identiteter.

Föreläsare Jonas Svensson är konsult, handledare och kognitiv samtalsterapeut med lång erfarenhet av socialt och stödjande arbete. Föreläsningen tar, enligt arrangörerna upp det växande problemet med barn och tonåringars psykiska ohälsa. Hur det uppkommer, kommer till uttryck samt hur vi i samhället förhåller oss till det.

– Hur ser livet på sociala medier ut för våra barn och unga?
– När blir spelande och livet framför skärmen problematiskt?
– Vilka signaler sänder vi vuxna till våra barn och unga med mobilen ständigt närvarande?
– Sociala brister, stillasittande, utanförskap och psykisk ohälsa växer i takt med att vi väljer att leva våra liv i mediernas värld.

12 oktober klockan 18.30-20.30
Kulturhuset Fregatten, Stenungsund

Föreläsningen är gratis och anmälan sker här >>
– Drop in i mån av plats.

Arrangör: Stenungsund kommun


Upp