Fortsatta kokrekommendationer på delar av Orust

Orustborna rekommenderas att fortsätta koka det kommunala vattnet på delar av Orust.

Rekommendationen att koka vatten som ska drickas och användas i matlagning gäller fortfarande på delar av Orust. Rekommendationen bedöms gälla till och med onsdag den 11 oktober.

Följande områden kan använda vattnet som vanligt utan att koka

* Postadress Henån, OBS! endast för abonnenter väster om väg 160

* Postadress Varekil, samtliga abonnenter

* Postadress Svanesund, samtliga abonnenter

Ny information beräknas komma på onsdag den 11 oktober.

Håll dig uppdaterad på kommunens hemsida >>


Upp