Teknikcollege på Nösnäsgymnasiet är årets gymnasieskola i Västsverige

Teknikcollege vid Nösnäsgymnasiet och dess 36 medarbetare har erhållit en fantastisk kvalitetsstämpel. Vid en prisceremoni på svenska mässan i Göteborg i samband med Gymnasiedagarna och Future skills tog Teknikcollege igår emot Utmärkelsen Samverkan Skola-Arbetsliv (SSA) som årets gymnasieskola i Västsverige.

Juryns motivering:
”Skolan arbetar strategiskt och långsiktigt med samverkan mellan skola och arbetsliv. Samverkan sker med såväl arbetsliv som med andra skolformer. Här finns ett brett och djupt engagemang i college och det studieförberedande programmet och framgångsrikt lyckats integreras med de yrkesförberedande programmen. Skolan är ambitiös i sin satsning där innovation och entreprenörskap står i fokus. Ett bra exempel på samverkan är när personal från näringslivet används för att medbedöma gymnasiearbetet.”

SAK-rådet är regionens referensgrupp för skola-arbetslivskontakter och arbetar med att synliggöra och stärka mötesplatser mellan skola och arbetsliv för att främja Göteborgsregionens konkurrenskraft och tillväxt. Under ett antal år har SAK-rådet genom priset Utmärkelsen uppmärksammat och premierat verksamheter, skolor och yrkeslärare som arbetar särskilt bra och kvalitativt med samverkan mellan skola och arbetsliv. Syftet med priset är att inspirera fler skolor och arbetsplatser att utveckla ett samarbete till nytta för elev, skola och arbetsliv.

Foto: Beatrice Törnros


Information från polis, räddningstjänst åtal och domar är initial och ger kortfattad fakta om inträffade händelser.
Person misstänkt för brott ska i lagens mening alltid betraktas som oskyldig om fällande dom inte föreligger.Stenungsund - Tjörn - Orust


Upp