Fortsatta kokrekommendationer för 50 abonnenter på Orust

Du som bor öster om väg 160 med postadress Henån och på Rödbergsvägen i Henån rekommenderas att fortsätta koka det kommunala vattnet. Ny information kommer på onsdag eftermiddag.

Kokrekommendation gäller nu för ett 50-tal abonnenter
Du som har postadress Henån och bor öster om väg 160 rekommenderas att fortsätta koka ditt kommunala vatten som ska drickas och användas i matlagning. Det gäller även för abonnenter som bor på Rödbergsvägen i Henån, det uppger kommunen på sin hemsida.

Du som bor på övriga delar av Orust kan använda ditt vatten som vanligt sedan onsdag den 11 oktober.

Rengöring av VA-ledning mot Slussen
Med start tisdag den 10 oktober koncentrerar kommunen arbetet med rengöring på ledningen mot Slussen. Det kan innebära att du som bor där kan kan få missfärgat vatten i ledningen. För att bli av med missfärgningen kan du spola lite längre.

Ny information kommer på onsdag 18/10
Provtagningar fortsätter regelmässigt varje dag och nya labbsvar förväntas på onsdag 18/10.

HÅLL DIG UPPDATERAD PÅ KOMMUNENS HEMSIDA >>


Upp