Amerikansk hummer fångad utanför Mollösund

Larssons Fisk i Mollösund fick en ovanlig och inte så trevlig fångst vid fredagens hummerfiske. En amerikansk hummer låg i hummertinan.

Den amerikanska hummern kommer ursprungligen från Nordamerikas ostkust. Den fiskas och exporteras levande till andra delar av världen, även till Sverige. Men Amerikansk hummer i vårat vatten kan bli ett allvarligt hot för vår inhemska, europeiska hummer.

Det första fyndet är tre amerikanska humrar i Sverige återfanns utanför Smögen i september 2008. I november 2014 konstaterades att totalt 22 amerikanska humrar rapporterats sedan det första fyndet. De flesta av dem (17 stycken) fångades hösten 2014 av fiskare i Gullmarsfjorden, och nästan alla i ett mindre område vid Lysekil. Det troliga är att de rymt från olagliga sumpningar (burar i havet). Vid det första fyndet 2008 hade alla tre djuren gummiband runt klorna, vilket är ett tydligt tecken på att de tidigare hållits i fångenskap.

Amerikansk hummer kan bära på smittsamma sjukdomar och parasiter som kan spridas till den europeiska hummern. Till exempel bakteriesjukdomen Gaffkemia som är 100 procent dödlig för europeisk hummer, sjukdomen shell disease som kan ge stora skador på skalet och en parasit som äter upp hummerns ägg.

Amerikansk hummer har ännu inte etablerat sig som en främmande art i våra vatten. De amerikanska humrar som fångas på svenska västkusten skickas till Havsfiskelaboratoriet i Lysekil, så även denna som fångades av Larssons Fisk.

– Läs mer om Amerikans Hummer på Havs- och Vattenmyndigheten >>

Foto: Camilla Larsson

Upp