Många sjöräddningar under årets båtsäsong

Under perioden maj till och med september i år utfördes 900 sjöräddningsinsatser i Sverige. Siffrorna låg på samma nivå 2016, 899 insatser. Årets båtsäsong blev den mest intensiva för sjöräddningen sedan 2007. Samtidigt har fler fritidsbåtar än någonsin tidigare slagit larm om mindre incidenter.

Årets och fjolårets statistik särskiljer sig från tidigare år. En bidragande orsak är väderläget under sommaren 2017, skriver Sjöfartsverket i ett pressmeddelande.
– I den södra halvan av landet inträffade en av de blåsigaste junimånaderna på länge vilket kan vara en faktor till att antalet sjöräddningsärenden under juni var det högsta på åtskilliga år, säger Laila Svendsen, driftchef vid Sjöfartsverkets sjö- och flygräddningscentral.

Under augusti i år passerade sedan stora områden regn över landet vilket också visar sig i det minskade antalet insatser. Majoriteten av insatserna, 77 procent, rörde fritidsbåtar. 8 procent rörde handels- och passagerarfartyg och 7 procent personer som hamnade i nöd utan farkost, som simmare.

De vanligaste orsakerna att slå larm under sommaren var maskin- eller propellerhaveri, grundstötning eller hårt väder vilket lett till ett utsatt läge. Fler fritidsbåtar än någonsin tidigare har också bett om hjälp vid mindre incidenter, som motorstopp, tamp i propellern – vilket inte klassas som räddningsinsats.

Det är staten genom Sjöfartsverket som ansvarar för sjöräddningen. Staten driver flyg- och sjöräddningscentralen, JRCC, som i sin tur larmar ut lämpliga enheter när larmet går. Sjöräddningssällskapet är en av de organisationer som finns att larma ut och de står för 70% av all sjöräddning i Sverige.

Upp