Föreningsstöd till arbetet med ensamkommande barn

Stenungsunds kommunfullmäktige beslutade den 16 oktober att tilldela 200 000 kronor för år 2017 till den idéburna sektorn. Detta för att möjliggöra för ensamkommande flyktingbarn som fyller 18 år under asylprocessen, att bo kvar i kommunen.

Från och med idag, den 6 november till den 20 november kan frivilligorganisationer i Stenungsund inom den idéburna sektorn söka bidraget, det skriver kommunen på sin hemsida.

Upp