Interna nödlarmet hördes från industrin
– Ingen fara för allmänheten

Kl 09:30 kunde man höra industrins interna brandlarm i Stenungsund. Nödlarmet ska egentligen bara höras inne på industrins område, men kan ibland även höras utanför vid vissa väderförhållanden. Larmet är likt VMA-larmet (hesa Fredrik) och för en som är ovan vid ljudet kan man lätt förväxla dessa larm.

Orsaken till larmet idag är en övning på Akzo Nobel. Ingenting som påverkar allmänheten.


Upp