Företagsbot för brott mot områdesskydd

Ett företag i vårat område har efter dom av Uddevalla tingsrätt fått en företagsbot på 10 000 kronor efter att på strandskyddat område olovligen utökat/förlängt en brygga med tre pontoninsatser vilket hindrar allmänheten att beträda bryggan.

Företaget erkänner att man gjort detta och att det var fel att inte ansöka om strandskyddsdispens. Man menar dock alla grannar och båtägare varit nöjda och att allmänhetens tillträde inte har påverkats. Därför motsatte man sig företagsbot.

Uddevalla tingsrätt har i dom beslutat att företaget ska betala en företagsbot på 10 000 kronor då det är ett brott som man begått.


Upp