Uppmärksammas med Rådig Insats efter att ha räddat person i vattnet

I slutet av November inträffade en händelse på bryggorna vid Skonaren i Stenungsund. En ung tjej hamnade i det kalla vattnet och den andra tjejen försökte först hjälpa sin kompis upp – men lyckades inte på egen hand. Grannar i närheten blir deras räddning. För detta uppmärksammas de nu med Rådig Insats av Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund.

Lilian Östman tillsammans med Förbundsdirektör Carl-Ian Bissmark och Insatsledare Anders Svensson

Lilian Östman, 85 år går under eftermiddagen ut för att ta en nypa luft och tycker sig höra något som liknar rop på hjälp nere från bryggorna. Hon ringer på hos grannarna Tommy och Helen Hertzman. Helene ringer direkt 112 – och Tommy springer ut på bryggorna för att se vad som hänt.

Person i vattnet
Det är mörkt, kallt och halt på bryggorna och Tommy hinner precis skymta en person i vattnet och lyckas få fatt i henne. Under tiden som Helen larmar 112 springer Lilian vidare till nästa granne Rolf Gustavsson som även han springer ner till bryggorna för att se vad som hänt och för att hjälpa till. Christian Kroll är ute och letar Pokemon när han uppfattar att något hänt och skyndar sig fram för att hjälpa till. När han kommer fram till bryggorna har Tommy lyckats att få fatt i en av kvinnorna och håller henne ovanför ytan, tillsammans får de upp henne på bryggan. Den andra kvinnan finner de blöt och nerkyld på bryggan precis intill.

Händelsen utspelade sig vid brygga 13

När Rolf kommer ut förstår han att blåljus är på väg och springer mot Fregatten för att möta upp och visar därefter vägen till bryggorna. Båda kvinnorna är kraftigt nerkylda och har påverkad andning när räddningstjänsten kommer fram till platsen. Grannarna öppnar upp till deras trapphus så man kommer undan kylan och får in kvinnorna inomhus. Kvinnorna hjälps av med de våta kläderna och får torra kläder och filtar på sig.

Räddningstjänstens insatsledare ber Christian att stanna ute för att vänta in ambulanserna som kommer kort efter räddningstjänsten, för att snabbt kunna visa dem vägen och in i trapphuset. Därefter körs de, kraftigt nerkylda, med ambulans till sjukhuset.

Det bjöds på tårta på brandstationen i Stenungsund

Räddningstjänstens bedömning är att kvinnorna inte hade överlevt om dessa personer inte agerat som de gjorde.
– Efter mindre än ett dygn på sjukhus kan båda kvinnorna skrivas ut från sjukhuset, och tack vare dessa personers rådiga insatser är de helt återställda efter händelsen.

Tommy och Helen Hertzman, Christian Kroll, Lilian Östman och Rolf Gustavsson tilldelades vid en ceremoni på brandstationen i Stenungund på torsdagen diplom och blommor för Rådig Insats.

Kriterierna för att få utmärkelsen Södra Bohusläns Räddningstjänstförbunds utmärkelse Rådig Insats ska vara följande:
– Vederbörande ska ha gjort mer än vad som kan förväntas och – Hon eller han ska ha räddat eller försökt rädda livet på en medmänniska eller förebyggt fara för andra människor eller

– Ska hon eller han ha räddat eller försökt rädda stora materiella värden eller

– Ska hon eller han ha undanröjt en olycka som skulle orsakat stora konsekvenser på miljön.


Information från polis, räddningstjänst åtal och domar är initial och ger kortfattad fakta om inträffade händelser.
Person misstänkt för brott ska i lagens mening alltid betraktas som oskyldig om fällande dom inte föreligger.Stenungsund - Tjörn - Orust


Upp