Dömd efter vårdslöshet i trafik med buss på gamla E6

En busschaufför har vid Uddevalla tingsrätt dömts för vårdslöshet i trafik efter en färd på länsväg 650, gamla E6 i maj 2017.

Bussen hade passagerare ombord och även en annan busschaufför som skulle lära honom linjen. Han ska enligt åtalet upprepade gånger försökte förmå chauffören att avbryta en vårdslös omkörning av ett långsamtgående fordon. Trots detta ska han kört mot mötande trafik vilket lett till att en medtrafikant varit tvungen att bromsa och väja in på en infartsväg för att undvika kollision.

Busschauffören åtalade för grov vårdslöshet i trafik men döms till vårdslöshet i trafik till dagsböter 50 á 50 kronor. Summa: 2 500 kronor.

Upp