Ökning av konkurser i STO under 2017
– Men minskning i Västra Götaland

Totalt 5 574 aktiebolag gick i konkurs i Sverige förra året. Det är en ökning med tre procent jämfört med 2016. Det visar statistik framtagen av kreditupplysningsföretaget Creditsafe. Statistiken visar att av landets 290 kommuner ökade antalet konkurser i nästan hälften under 2017. I 110 kommuner har konkurserna minskat under det senaste året. I 28 kommuner var det inget företag som gick i konkurs.

Stenungsund hamnade tyvärr på plats 10 på listan över de kommuner i landet som haft flest konkurser procentuellt sätt. Under 2017 gick 16 företag i konkurs. Det är en ökning med 167% mot föregående år då ´bara´6 företag gick i konkurs.

På Orust gick 7 företag i konkurs under 2017. Det är en ökning med 17%. Under 2016 gick 6 företag i konkurs.

På Tjörn gick 3 företag i konkurs under 2017, en ökning med 50%. Under 2016 gick 2 företag i konkurs.

I hela Västra Götaland gick 738 företag i konkurs under 2017, vilket är en minskning med 4%.

Upp