Omorganisation inom Räddningstjänstförbundet – Stationerna bemannas dygnet runt

Den politiska direktionen med representanter från medlemskommunerna inom Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund – Stenungsund, Tjörn och Lilla Edet gav i våras förbundsdirektör Carl-Ian Bissmark i uppdrag att se över en ny operativ organisation inom förbundet och det har resulterat i bland annat att from den här veckan så bemannas stationerna dygnet runt.

Tidigare har man brandmän och styrkeledare haft jour i hemmet under natten, men nu inför man personal dygnet runt på brandstationerna så man även under natten snabbt kan åka på larm och vara en första insats – innan förstärkning i form av deltidsbrandmän kommer.

Karl-Gunnar Persson operativ chef Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund, SBRF

– Det blir förkortad responstid, som det heter och vi kan snabbt vara på plats, säger Karl-Gunnar Persson operativ chef Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund, SBRF till NYHETERsto.

Resursanpassar efter typ av händelse
– Nu kommer vi kunna nyttja våra resurser på bästa sätta. Istället för att skicka en stor styrka på te x. en brand i papperskorg så räcker med en mindre styrka – men vid större bränder och trafikolyckor så kommer det fler. Vi har också möjlighet att omfördela resurserna. Om vi te x. har en större händelse i Stenungsund så kan Tjörn förflytta sig och sitta på passning vid Myggenäs korsväg – om det skulle gå ett larm till i Stenungsund, säger Karl-Gunnar Persson

Dynamisk resursanpassning
Närmast brandbil åker som första enhet till larmet. Det kan vara så att den brandbil som är ute och rullar är på andra sidan kommunen när larmet går och en annan brandbil i en annan medlemskommun är närmare, då åker den.

– Det här en bra och stor förändring för alla våra medlemskommuner. Vi tror att vi kan göra stor skillnad speciellt när det gäller livhotande larm, säger Karl-Gunnar Persson.

Fakta om nya operativa organisation:

Tjörn:
1 styrkeledare i tjänst dygnet runt och förstärks vid larm av 6 brandmän.

– Styrkeledaren ska vara iväg på larmet inom 90 sekunder och inom 5 minuter ska förstärkning med 6 brandmän vara iväg från stationen.

Stenungsund:
1 styrkeledare och 1 brandman i tjänst dygnet runt och förstärks vid larm av 6 brandmän.

– Styrkeledaren och 1 brandman ska vara iväg på larmet inom 90 sekunder och inom 5-8 minuter ska förstärkning med 6 brandmän vara iväg från stationen.

Stenungsund Industribrandkåren
1 styrkeledare i tjänst dygnet runt och förstärks vid larm av 1 styrkeledare till och 4 brandmän.

– Styrkeledaren ska vara iväg på larmet inom 90 sekunder och inom 5 minuter ska förstärkning med ytterligare 1 styrkeledare och 4 brandmän vara iväg från stationen.

Lilla Edet
1 styrkeledare och 1 brandman i tjänst dygnet runt och förstärks vid larm av 4 brandmän.

– Styrkeledaren och 1 brandman ska vara iväg på larmet inom 90 sekunder och inom 6 minuter ska förstärkning med 4 brandmän vara iväg från stationen.

Utöver detta finns alltid SBRF övergripande resurser med en (1) räddningschef i beredskap (RCB) en (1) Insatsledare i beredskap (IL)

Upp