Personliga fordonsskyltar ger fyra miljoner till ökad trafiksäkerhet

Skyltfonden bildades hösten 1988 och ska ge ekonomiskt stöd för utveckling av goda idéer inom trafiksäkerhet. Pengarna i Skyltfonden kommer från avgiften som bilägare betalar för personliga fordonsskyltar. En personlig skylt kostar för närvarande 6 200 kronor, varav 5 500 kronor avsätts till Skyltfonden. Två gånger om året delar Skyltfonden ut pengar till olika projekt som ska stötta och utveckla idéer inom trafiksäkerhet.

I december 2017 beslutade Trafikverket att ge drygt fyra miljoner kronor till tretton projekt som ska utveckla idéer om bättre trafiksäkerhet. Fokus ligger även denna gång på oskyddade trafikanter, framför allt cyklister och fotgängare.

Tretton projekt får 4 041 000 kronor ur Skyltfonden
Det är universitet, organisationer och företag som ansvarar för de tretton forskningsprojekten som ska öka trafiksäkerheten på ett eller annat sätt. Det handlar bland annat om:

  • akutvård i ambulansen, med simulator för att träna ambulanspersonal
  • säkrare mönstring för skor med målet att kunna säkerhetsklassa skosulor på ett liknande sätt som Euro NCAP gör för bilar.
  • fotgängarsimulator i tredimensionell virtual reality
  • gångfartsgator – hur gatorna är ”möblerade” och hur flödena påverkar deras funktion.
  • Upp