Efter renovering och tillbyggnad
– Invigning av Myggenäs församlingsgård

Efter en omfattande renovering och tillbyggnad återöppnades Myggenäs församlingsgård på fredagen under pompa och ståt.

Myggenäs församlingsgård byggdes 1974 för att Valla församling skulle få lämpliga lokaler i området runt Myggenäs som då växte med nya bostäder och inflyttade Tjörnbor. Sedan dess har Myggenäs församlingslokaler använts flitigt av Svenska kyrkan och dess olika verksamheter. Det var hög tid att renovera byggnaden och i samband med det byggdes även församlingsgården ut med ändamålsenliga personalutrymmen, vilket har saknats i alla år.

Barnlokaler, samlingssal och det utökade köket har nu fått en rejäl uppfräschning vilket gör det lättare att använda lokalerna. Även tillgängligheten till lokalerna har blivit bättre då det byggts en riktigt ramp in till huset.

Ombyggnaden startade i samband med påsklovet 2017 och har pågått hela sommaren och hösten. I december gjordes slutbesiktningen och lokalerna var inflyttningsbara.

– Vi är oerhört glada att få flytta in i våra lokaler igen, säger Barbro Wiskari, teamledare i Valla församling. Renoveringen var helt nödvändig och det har varit intensivt när vi har haft all verksamhet i Valla församlingshem under hösten. Nu ser vi verkligen fram emot att få ta emot alla här i Myggenäs församlingsgård och återgå till normal användning av våra lokaler i Valla församlingshem.

Svenska kyrkan Tjörns Kyrkofullmäktige hade avsatt 7 miljoner i budget till renoveringen och ombyggnaden, och det ser ut som bygget klarar sig inom budget då kostnaderna hamnar mellan 6,5-7 miljoner. Totalentreprenör har varit Processbygg AB, Tjörn.

Foto: Johan Ernstson

Upp