Åtal för vårdslöshet i trafik och olovlig körning

En man i 85-årsåldern hemmahörande på Tjörn står vid Uddevalla tingsrätt åtalad för vårdslöhet i trafik och olovlig körning. Den åtalade mannen saknar giltigt körkort men var ändå ute och körde bil i oktober 2017. En färd som gick vingligt och från och till i motsatt körfält.

Enligt åtalet har mannen under en sträcka av ungefär 10 kilometer framföra personbil i varierande hastigheter, ofta långt under den gällande, köra vingligt över körbanan samt vid flertalet tillfällen köra mot mötande trafik så att mötande trafik tvingats väja för att undvika kollision.

Mannen ”har i väsentlig mån brustit i den omsorg och varsamhet som till förekommande av trafikolycka betingas av omständigheterna.”

Den åtalade mannen har i förhör förnekat brott.


Information från polis, räddningstjänst åtal och domar är initial och ger kortfattad fakta om inträffade händelser.
Person misstänkt för brott ska i lagens mening alltid betraktas som oskyldig om fällande dom inte föreligger.Stenungsund - Tjörn - Orust


Upp