Göteborgs Kex kan flytta tillverkningen till Lettland – 350 jobb hotade

Dom sista baddarna kan snart vara bakade i Kungälv. Orkla Confectionery & Snacks Sverige som äger Göteborgs kex utreder en flytt av tillverkningen i Kungälv till Lettland. Personalen ska ha informerats under torsdagseftermiddagen.

– Verksamheten i Kungälv är förenad med stora utmaningar där vi har ett begränsat geografiskt område med ett allt mer stadsnära läge. Vatten på ena sidan och bostadsområde på andra sidan gör det svårt för oss att fortsätta utveckla vår verksamhet, och utan att verksamheten blir en belastning för den omgivande stadsmiljön. I vår förstudie har vi tittat på flera olika alternativ, och så vitt analysen visar, är det bästa alternativet att flytta produktionen i Kungälv till en ny och modern fabrik utanför Riga, säger Malin Jennerholm, VD på Orkla Confectionery & Snacks Sverige, i ett pressmeddelande.

Göteborgs Kex har idag 350 anställda i Kungälv, många bor i STO-området.
– Som stor arbetsgivare i kommunen är företagets ambition att ingen ska stå utan jobb om produktionen på sikt flyttar från Kungälvsäger Malin Jennerholm.

Orkla har idag redan kexproduktion i Riga. Att investera i en ny och modern fabrik utanför Riga, utveckla den befintliga kompetensen som finns och koncentrera tillverkningen till en plats skulle innebära en ökad möjlighet att utveckla verksamheten och stärka konkurrenskraften. Om produktionen på sikt flyttar till Riga kommer produktutvecklingen ligga kvar i Sverige, enligt pressmeddelandet från Orkla Confectionery & Snacks Sverige.

– Det är viktigt att komma ihåg att detta är en intention och inte ett slutgiltigt beslut. Fackliga förhandlingar inleds nu i vilka analysen kommer att beskrivas. Ett eventuellt beslut fattas när förhandlingarna är avslutade, säger Malin Jennerholm.


Information från polis, räddningstjänst åtal och domar är initial och ger kortfattad fakta om inträffade händelser.
Person misstänkt för brott ska i lagens mening alltid betraktas som oskyldig om fällande dom inte föreligger.Stenungsund - Tjörn - Orust


Upp