Sillfisket på Island – Utställning i Skärhamn

Sillen har haft en speciell plats i Bohusläns historia. Minst fyra stora sillperioder har Bohuslän tagit sig igenom, den sista tog slut i början av 1900-talet. Då måste bohusläningarna söka sig till nya vatten. En ny destination var Island. Där fanns stor fet sill! Och Bohuslän behövde sill, grossisterna och konservindustrin behövde sill. Från 1920-tal till slutet av 1960-tal fiskades det sill utanför Island. Något som islänningarna inte alls var glada åt.

Bohusläns museum har producerat en utställning i samarbete med Bohusläns Islandsfiskares förening och med stort bidrag av bilder och föremål från föreningen De seglade för Tjörn. Även privat personer har bidragit med bilder och föremål samt hembygdsföreningarna i Smögen och Kungshamn.

Utställningen visas i Skärhamns bibliotek, Kommunhuset, Kroksdalsvägen 1 i Skärhamn under perioden 3 februari – 25 mars.

Foto: Bohusläns Museum


Information från polis, räddningstjänst åtal och domar är initial och ger kortfattad fakta om inträffade händelser.
Person misstänkt för brott ska i lagens mening alltid betraktas som oskyldig om fällande dom inte föreligger.Stenungsund - Tjörn - Orust


Upp