Kulturlotsen guidar unga till en meningsfull fritid

Johan Aksell, kulturlots. Foto: Tjörns kommun

Johan Aksell är kulturlots på Tjörn. Han ska hjälpa unga att hitta rätt bland alla kulturaktiviteter som erbjuds i kommunen.

Hundratals barn och unga tar del av Kulturskolans och Kultur- och fritidscentras många möjligheter. Men alla tar sig inte dit – och det är där kulturlotsen kommer in, en tjänst som funnits i knappt ett år. Målet är att nå barn som av någon orsak inte deltar i någon aktivitet – trots att de kanske gärna vill. De kan ha fastnat i att sitta hemma och spela dataspel, har svårt att ta sig till kulturskolans aktiviteter eller är osäkra på vad de vill ägna sig åt.

– Att delta i aktiviteter kan skapa ett annat rum vid sidan av familj, skola och vänner där man får utforska sina intressen, sitt uttryck och sin identitet; upptäcka, utmanas och ges möjlighet att växa som människa, förklarar Johan Aksell.

Alla barn kan få hjälp av kulturlotsen, men en viktig uppgift är att försöka nå unga som hamnat i utanförskap och som skulle behöva en fritidssysselsättning.

– Ett barn i utanförskap kan leda till en jättekostnad för samhället i ekonomiska termer men ur en mänsklig synvinkel är priset mycket högre än så – det en sorg och en förlust som inte går att mäta, säger Johan Aksell.
Det behöver inte vara barnet självt som kontaktar kulturlotsen, det kan vem som helst göra; lärare, elevvårdspersonal eller någon annan i barnets närhet, kanske en farfar eller en storasyster.

Läs mer om Tjörns kommuns kulturlots www.tjorn.se/kulturlots

Fakta: Bidrag från Kulturrådet
Projektet med en kulturlots är möjligt tack vare bidrag från statliga Kulturrådet som beviljat Tjörns kommun 250 000 kronor för 2016 och 375 000 kronor för 2017.Efter en statlig utredning 2016 om hur staten kan bidra till att göra den kommunala musik- och kulturskolan mer tillgänglig och jämlik har Kulturrådet vid fördelning av bidrag prioriterat insatser som ger möjlighet för fler barn och unga att ta del av musik- och kulturskolans
verksamhet.

Information från polis, räddningstjänst åtal och domar är initial och ger kortfattad fakta om inträffade händelser.
Person misstänkt för brott ska i lagens mening alltid betraktas som oskyldig om fällande dom inte föreligger.Stenungsund - Tjörn - Orust


Upp