Bommar fastnade i nedfällt läge – Skapade trafikkaos på morgonen

Ett industrijärnvägsspår ställde till det i morgontrafiken genom Stenungsund. På Uddevallavägen, som går igenom centrala Stenungsund fastnade bommarna i nedfällt läge på morgonen och det stängde av all trafik till och från Ödsmål, bilar från Orustfärjan och som skulle ta sig ut på E6. Över en timme var det stopp i trafiken.

En del bilister vände och en del försökte hitta alternativa vägar, som också dom blev igenproppade.

Även igår kväll var det problem med järnvägsöverfarter i Stenungsund där bommar fastnade i nedfällt läge.


Information från polis, räddningstjänst åtal och domar är initial och ger kortfattad fakta om inträffade händelser.
Person misstänkt för brott ska i lagens mening alltid betraktas som oskyldig om fällande dom inte föreligger.Stenungsund - Tjörn - Orust


Upp