Sakta ner när du passerar hästar vid vägen – En häst väger 800 kilo, vi kan vara glada att vi lever idag!

Sanna, hennes syster Frida och mamma Jane Reuterwall på Tjörn brukar vara ute med hästarna tillsammans, men efter en händelse igår när de var på promenad så är de tacksamma att dom lever, men de är också upprörda över hur förare till fordon kör förbi när det går djur vid vägen.

– Tyvärr måste vi gå ungefär 200 meter på den trafikerade länsväg 169. Då har vi förare som väljer att gasa på istället för att sakta ner, dessutom i den blaskiga snön som var vid vägen så de skvätter upp på vår och hästarnas sida som en tsunami. Jag går längst fram och går med en häst som väger omkring 800 kilo, det är en tung arbetshäst som är 6 år. Min syster går längst bak och min mamma i mitten. Jag hör bara deras skrik när den iskalla snön träffar dem i sidan och deras kläder, hår, skor… ja allt! Sedan var det min tur. Som tur är blev min häst inte rädd denna gången då täcket tog allt stänk – men hade det hamnat på hans bara sida hade jag förmodligen legat död kvar på asfalten idag. Hästen hade krossat mig, säger Sanna Reuterwall – som har delat sin upplevelse i ett i ett uppmärksammat inlägg på Facebook.

– Jag själv jobbar som sjuksköterska på en ortopedavdelning och jag ser hur de små sakerna kan ge enorma efterdyningar. Hur folk förlorar nära och anhöriga eller hur människors liv förändras för alltid. Och allt kan ske på 2 sekunder. Som tur var överlevde vi idag. Flertalet bilar som bevittnade detta stannade och skakade på huvudet åt de andra som tycker sig vara viktigare än oss dödliga. Vi vill också tacka den person i kommunbil som stannade och kollade att vi var okej.

Trafikverket: Hästar ska vara på vägen
Trafikverket betraktar häst som ett fordon som hör hemma på vägen och inte på gång- eller cykelbanan. Det är inte helt ovanligt att föraren av motorfordon orsakat olyckan då de inte vet hur de ska agera i mötet med hästar. Enligt försäkringsbolaget Agria är ett vanligt argument från fordonsföraren att hästar inte ska vistas i trafiken – men ibland är det ett måste för ekipaget, som i detta – passera/följa en trafikerad väg för att ta sig vidare ut i naturen. Vad många inte känner till är att hästar i grunden är flyktdjur, vilket innebär att de hellre springer ifrån sådant som de upplever som otäckt. Reaktionsförmågan är otroligt snabb, en häst kan ändra både riktning och tempo på mindre än en sekund.

– De flesta ryttare undviker trafikerade vägar, men eftersom merparten av Sveriges hästar finns i storstadsnära områden är hästar också en del av trafikbilden. Många olyckor med hästar och ryttare skulle kunna undvikas om kunskapen om hästar i trafiken ökade, säger Pernilla Melander, på Agria.

SÅ MÖTER DU HÄSTAR I TRAFIKEN

 • Sakta in
 • Håll avståndet
 • Fäst blicken på hästen – den kan ändra riktning och tempo väldigt snabbt
 • Låt ekipaget passera eller kör förbi sakta

  En ryttares mardröm:
 • Fordon som tutar
 • Fordon som passerar snabbt
 • Fordon som passerar nära
 • Stora, skramlande eller ljudliga fordon
 • Ljudlösa fordon som dyker upp hastigt

Källa: Agria


Information från polis, räddningstjänst åtal och domar är initial och ger kortfattad fakta om inträffade händelser.
Person misstänkt för brott ska i lagens mening alltid betraktas som oskyldig om fällande dom inte föreligger.Stenungsund - Tjörn - Orust


Upp