Fängelse för grovt narkotikabrott
– Polisen bytte ut amfetamin mot gips

En man i 25-årsåldern från Stenungsund har av Uddevalla tingsrätt dömts för grovt narkotikabrott till fängelse i 2 år och 6 månader.

Mellan den 23 november 2017 och den 5 december hade mannen i sin ägo 748 gram amfetamin och 1,44 gram kokain som inte varit för eget bruk utan i syfte att överlåta narkotikan till annan, alltså försäljning.

Vid rättegången lade åklagaren fram som bevis bland annat fotografier, övervakningsfilm, hemlig kameraövervakning, innehåll från mobiltelefon samt förhör med vittnen. Polisen har under utredning tagit narkotika, försäljningsanteckningar, telefon och tre vågar. TV, högtalare, förstärkare, klockor, en jacka, 59 483 kronor och 4 610 kronor på två konton samt i kontanter, sammanlagt 111 583 kronor i beslag. Dessa ska enligt domen anses som förverkade.

Den åtalade har förnekat brott.
– Mannen uppgav vid rättegången att anledningen till att han var i det rum där amfetaminet, som bytts ut av polis till gips, hittades var att han skulle hämta material för att fortsätta renoveringen av sin bostadsrätt. Han såg påsen bakom det svarta röret och blev nyfiken. Han har inget med narkotikan att göra. Att det hittats rester av kokain på flera ställen hemma hos honom är för att han ofta har hemmafester. Vad hans gäster använder lägger han sig inte i. Kokainet som han bar på sig vid gripandet hade en vän bett honom att hålla i samband med en utekväll. Att mannens kontokortanvändningen minskat under åren som gått har berott på att han numera inte är ute så mycket, inte använder bil och äter av mammas mat. Han har sparat pengar under de år då han bott hemma och arbetat. Han har de senaste åren använt sig av dessa sparpengar. Att han fått swish-betalningar beror på att han har lånat ut pengar till vänner som därefter har betalat tillbaka via swish. Han har dessutom betalat för andra på krogen och vid resor, vilket han därefter blivit swishad ersättning för. Under de senaste tre åren har han tagit ut ca 128 000 kr i kontanter. Han har därefter satt tillbaka mindre belopp samt 41 000 kr vid ett tillfälle. Armaniklockan har han inte köpt utan fått i julklapp av sin bror. Övriga föremål som åklagaren vill förverka har han köpt.

Tingsrätten: Mannen har sålt narkotika
Tingsrätten anser att av den film som åklagaren har visat framgår det tydligt att han inte var i rummet för att hämta renoveringsmaterial. Med hänsyn till att han vid ett tillfälle tar på sig tunna handskar och vid de andra tillfällena bär handskar, samt då det framgår att han vetat var narkotikan funnits står det klart att amfetaminet är hans och ingen annans. Det framgår även på filmen att han har märkt att narkotikan har bytts ut avseende substans, våg och påse, vilket verkar ha stressat honom. påstådda sparkapital kan inte utläsas av kontoutdrag och detsamma gäller med de pengar som han har påstått sig ha lånat ut till flera personer. Inte heller hans påstådda omfattande utlägg för resor och utekvällar går att läsa ut av kontoutdragen. Detta tillsammans med vad tingsrätten i likhet med åklagaren anser vara försäljningsanteckningar både på lapp och i telefon, samt utdrag från telefonkontakt gör att det är ställt utom allt rimligt tvivel att mannen har sålt narkotika och att även nu aktuellt innehav har varit avsett att säljas.

Mannen ska stanna kvar i häkte till dess domen vinner laga kraft.


Information från polis, räddningstjänst åtal och domar är initial och ger kortfattad fakta om inträffade händelser.
Person misstänkt för brott ska i lagens mening alltid betraktas som oskyldig om fällande dom inte föreligger.Stenungsund - Tjörn - Orust


Upp