Stenungstorg: Tre misstänkta narkotikabrott och två brott mot knivlagen

Under fredagskvällen hade polisen extra uppsikt över Stenungstorg och ungdomar. De senaste åren har man haft problem med narkotika och många unga som hamnar i fel sällskap med missbruk till följd. Ett av dessa områden är vid Stenungstorg och vid Kulturhuset fregatten. I årets medborgarlöfte från kommun och polis lovar man att under året genomföra minst sex särskilt riktade insatser mot droger och ungdomar i riskzon. Kommunerna lovar att stärka det förebyggande arbetet, att arbeta för tidig upptäckt och att sätta in snabba insatser.

Arbetet med fokus på droger brand unga i STO-området är en del av 2018 års medborgarlöfte och innebär att polisen kommer att lägga merparten av den tid som inte är larmtid på att synas där ungdomar vistas. Nytt för i år är att arbetet kommer att riktas mot unga mellan 10 och 25 år – alltså ett ökat fokus på de allra yngsta.

Resultatet från fredagskvällen:
Tre misstänkt narkotikabrott (eget bruk), ett narkotikabrott (innehav) och två brott mot knivlagen.

Ulf Darell, kommunpolis Tjörn och Orust
– Vi har sett att ungdomarna inte fångas upp tillräckligt tidigt och därför utökar vi åldersspannet. Det finns unga under 15 år som har ett långvarigt missbruk – det kan handla om allt från cigaretter och alkohol till narkotika. Vi behöver arbeta både för att fånga upp de här personerna och förebygga att det sprider sig till personer i deras närhet, sa Ulf Darrell, kommunpolis i Orust och Tjörn när medborgarlöftet för 2018 presenterades.

Under 2017 har samverkan mellan kommunernas socialtjänster och polisen ökat och polisen har tillsatt ungdomsutredare. Samtidigt är det viktigt att föräldrar och närstående tar sitt ansvar och agerar om de känner oro för sina barn.

– Man bör vara uppmärksam på om ungdomarna byter ut sitt umgänge helt och om de nya kompisarna inte kommer in utan stannar kvar utomhus. Då bör man reagera och vara förälder genom att ställa frågor och våga vara obekväm, säger Ulf Darrell.

Läs mer om Medborgarlöfte 2018 för STO-området >>


Information från polis, räddningstjänst åtal och domar är initial och ger kortfattad fakta om inträffade händelser.
Person misstänkt för brott ska i lagens mening alltid betraktas som oskyldig om fällande dom inte föreligger.Stenungsund - Tjörn - Orust


Upp