http://www.nyhetersto.se/rss/

Nu kan du enkelt se när nyheter publiceras på NYHETERsto.se
– Detta via vårat RSS-flöden.

Genom att använda RSS-kanaler kan du se när vi har publicerat en nyhet på sidan och med ett klick snabbt läsa artikeln. Lägg till http://www.nyhetersto.se/rss/ i ditt RSS-program

Hur använder jag RSS?
För att använda RSS-kanaler behöver du ett program som kan hantera dem. Många nyare webbläsare har detta inbyggt. I de fallen kan du lägga in RSS-kanalernas länkar som vilka bokmärken som helst.