ELDNINGSFÖRBUD

Inget eldningsförbud råder för Stenungsund, Tjörn eller Orust.

– Tänk på att det är den som tänder elden som också är ansvarig. Läs mer om eldning >> 


STRÖMAVBROTT

Är du drabbad av strömavbrott. På el- och energibolagens hemsidor kan du snabbt se om ditt område är drabbad, orsaken och när strömmen beräknas vara tillbaka igen.

– Ellevio (Tidigare Fortum) >>
– Vattenfall >>
– Västra Orusts Energitjänst >>
– Kungälv Energi (Jörlanda) >>


Badvattnet – Kvalité

Hur är badvattenkvalitén där du badar? Runt om i våra kommuner tas det prover som visar kvalitén på badvattnet. Detta görs flera gånger per säsong och provsvar redovisas på Havs- och vattenmyndighetens hemsida. Om provsvar visar på otjänligt vatten eller om kommunen avrådan från bad publiceras detta även på kommunens hemsida.

Havs- och vattenmyndighetens hemsida – Badplatsen >>


Tjörn
Spara på vattnet

På Tjörn har man flera vattenläckor och lite vatten kvar i ledningarna. Det tas nu extra vatten från Stenungsund för att klara vattenförsörjningen. Kommunen uppmanar nu alla med kommunalt vatten att vara sparsamma.

Vattentankarna kommer att stå kvar tills vidare och finns på följande platser:
– Kållekärrs återvinningsstation
– Ica Nära Häggvall
– Almö Livs Myggenäs
– Bussvändplanen längst ner i Höviksnäs
– Skärhamns brandstation


Orust
TRAFIK: Lv 160, Varekil

Bro över bäck vid Lundby N Varekil.
Klart 31 december


Stenungsund
TRAFIK: E6 Kungälv – Stenungsund

Båda riktningarna. Asfalteringsarbete, risk för kö på morgon och eftermiddag.