ELDNINGSFÖRBUD?

Inget eldningsförbud råder för Stenungsund eller Tjörn

Orust kommun har permanent eldningsförbud eldningsförbud
Detta under perioden 1 april och 30 september i områden med detaljplan, läs mer >>

– Läs mer om eldning >> 


STRÖMAVBROTT

Är du drabbad av strömavbrott. På el- och energibolagens hemsidor kan du snabbt se om ditt område är drabbad, orsaken och när strömmen beräknas vara tillbaka igen.

– Ellevio (Tidigare Fortum) >>
– Vattenfall >>
– Västra Orusts Energitjänst >>
– Kungälv Energi (Jörlanda) >>


Badvattnet – Kvalité

Hur är badvattenkvalitén där du badar? Runt om i våra kommuner tas det prover som visar kvalitén på badvattnet. Detta görs flera gånger per säsong och provsvar redovisas på Havs- och vattenmyndighetens hemsida. Om provsvar visar på otjänligt vatten eller om kommunen avrådan från bad publiceras detta även på kommunens hemsida.

Havs- och vattenmyndighetens hemsida – Badplatsen >>


INFORMATION FRÅN VÅRA KOMMUNER

Stenungsunds kommun – Tjörns kommunOrust kommun

ORUST KOMMUN:
Kokrekommendationer av kommunalt vatten
Vid rutinkontroll av det kommunala ledningsnätet har det upptäckts bakterier i dricksvattnet. Rekommendationen är att du kokar allt vatten som ska drickas eller användas i matlagning. Nya prover har tagits och svar beräknas komma 2017-09-29. Läs mer >>


INFORMATION FRÅN INDUSTRIN

– Se aktuell information under /INDUSTRIN/

PLANERADE TRAFIKMEDDELANDEN:

– Trafikolyckor och hinder på vägen, se /TRAFIK & SERVICE/

Länsväg 721, Tjörn
Ledningsarbete och ett körfält avstängt. Hastighet sänkt till 50km/h.
Klart 31 december

Läsnväg 740, Orust
Tegneby kyrka till Utgård båda riktningarna. Kabelarbete. Hastighet sänkt till 50km/h.
Klart 29 december

Länsväg 770, Stenungsund
Kolhättan. Fiberarbete. Hastighet sänkt till 50km/h.
Klart 30 september

Länsväg 659, Stenungsund
Asfaltering mellan Kolhättan och Svenshögen. Trafiken dirigeras med vakt och lots. Hastighet sänkt till 50km/h.
Klart 31 december

Länsväg 710, Tjörn
Kållekärr skola till Skedet. Ledningsarbete.