ELDNINGSFÖRBUD

Inget eldningsförbud råder för Stenungsund, Tjörn eller Orust.

– Tänk på att det är den som tänder elden som också är ansvarig. Läs mer om eldning >>


STRÖMAVBROTT

Är du drabbad av strömavbrott. På el- och energibolagens hemsidor kan du snabbt se om ditt område är drabbad, orsaken och när strömmen beräknas vara tillbaka igen.

– Ellevio (Tidigare Fortum) >>
– Vattenfall >>
– Västra Orusts Energitjänst >>


Badvattnet – Kvalité

Hur är badvattenkvalitén där du badar? Runt om i våra kommuner tas det prover som visar kvalitén på badvattnet. Detta görs flera gånger per säsong och provsvar redovisas på Havs- och vattenmyndighetens hemsida. Om provsvar visar på otjänligt vatten eller om kommunen avrådan från bad publiceras detta även på kommunens hemsida.

Havs- och vattenmyndighetens hemsida – Badplatsen >>


Stenungsund
Vattenstörningar i Ucklum 20 juni

På tisdag den 20 juni kommer kommunen på förmiddagen att genomföra en backspolning på kolfiltret i Ucklums vattenverk. Det gör man för att säkra att du får ett säkert och hälsosamt dricksvatten. Under tiden som backspolningen pågår kan du med kommunalt dricksvatten i Ucklum vara utan vatten eller ha dåligt tryck i kranen.


Tjörn
Avstängd väg i Utäng

En del av länsväg 721 mellan Siröd och Skärhamn kommer att vara avstängd för all trafik måndag-fredag 26-30 juni.
– Den sträcka som kommer stängas av är mellan Utäng 24-32. Vid avstängningar längre fram kommer troligtvis utfarten mot Kroksdal användas. Förberedelse för röjning har påbörjats. Anledningen är det va-projekt som genomförs i området.


Orust
TRAFIK: Lv 738 Yttre Hjälmvik – Tvet

Broarbete, begränsad framkomlighet.

BUSSTRAFIKEN: – Linje 373, ingen busstrafik sträckan Norra Hjälmvik – Holm och omvänt på grund av vägarbete. Närmaste hållplats är Härlycke och Tvethogen. Detta beräknas pågå från 12 juni till 25 juni.


Orust
TRAFIK: Kungsviken

Måndag den 12 juni stängs vägen i Kungsviken av för genomfartstrafik på grund av schaktarbeten för vatten och avlopp vid varvet. Välj därför annan väg. Skyltar är uppsatta. Genomfartsvägen förväntas vara avstängd i cirka 2 veckor.


Orust
TRAFIK: Lv 160, Varekil

Bro över bäck vid Lundby N Varekil.
Klart 31 december


Orust
TRAFIK: Lv 160, Varekilsnäs

Mellan Säckebäck och Varekil. Mätning och provtagning. Hastigheten sänkt till 50 km/h
Klart: 30 juni.


Tjörn
TRAFIK: Lv 721

Ledningsarbete och ett körfält avstängt. Hastighet sänkt till 50km/h.
Klart: 30 juni.