Trafikverket – Hinder på vägen
Rapportera hinder i trafiken i första hand till Trafikverket på telefon 0771-921 921.

Sveriges Radio Trafik & Service
Om du har akut trafikinformation som allmänheten snabbt behöver få veta, ring Sveriges Radios Trafikredaktion 020-999 444. Numret känner av vart i landet du befinner dig, du kan även knappa in riktnummer. www.sverigesradion.se/trafik/

Trafikradion.se
Du hör Trafikradion.se med uppdateringar i radiokanaler runt om i landet. Man uppdaterar även trafiken på NYHETERsto.se och på flera andra webbsidor. Tipsa om trafikstörningar på 031-145 145  – www.trafikradion.se

Trafiken.nu
En sida i samarbete mellan Trafikverket, Göteborgs stad Trafikkontoret och Västtrafik. www.trafiken.nu


Senaste från Trafikradion.se


Stenungsunds station – Bussar

Trafikverket


ELDNINGSFÖRBUD?

Inget eldningsförbud råder för Stenungsund eller Tjörn

Orust kommun har permanent eldningsförbud eldningsförbud
Detta under perioden 1 april och 30 september i områden med detaljplan, läs mer >>

– Läs mer om eldning >> 


STRÖMAVBROTT

Är du drabbad av strömavbrott. På el- och energibolagens hemsidor kan du snabbt se om ditt område är drabbad, orsaken och när strömmen beräknas vara tillbaka igen.

– Ellevio (Tidigare Fortum) >>
– Vattenfall >>
– Västra Orusts Energitjänst >>
– Kungälv Energi (Jörlanda) >>


Badvattnet – Kvalité

Hur är badvattenkvalitén där du badar? Runt om i våra kommuner tas det prover som visar kvalitén på badvattnet. Detta görs flera gånger per säsong och provsvar redovisas på Havs- och vattenmyndighetens hemsida. Om provsvar visar på otjänligt vatten eller om kommunen avrådan från bad publiceras detta även på kommunens hemsida.

Havs- och vattenmyndighetens hemsida – Badplatsen >>

 

 


INFORMATION FRÅN VÅRA KOMMUNER

Stenungsunds kommunn – Tjörns kommunOrust kommun


INFORMATION FRÅN INDUSTRIN

– Se aktuell information under /INDUSTRIN/


PLANERADE TRAFIKMEDDELANDEN:

Länsväg 160 Orust
Vägen stängs stundtals av och regleras med flaggvakter mellan Varekil och Skåpesund, dagtid veckan ut på grund av trädfällning.

ORUST:
Lv 770 från Ellös till Hälleviksstrand
Kabelarbete. Hastighet sänkt till 30km/h
Klart 31 oktober 2018

ORUST
Lv 160 mellan Säckebäck och Varekil
Bygge av ny väg
Körfältsavstängningar, ett körfält avstängt.

Sprängningsarbete – Vardagar.
Vägen stängs av ca 10 minuter vid ett par tillfällen under dagen.

TJÖRN
Lv 727 Klövedals kyrka till Långekärr
Kabelarbete i mark. Hastigheten sänkt till 30km/h
Klart 31 april 2018

TJÖRN
Lv 160 Myggenäs till Sundsby
Byte av vägtrumma. Trafiksignaler reglerar trafiken förbi arbetsplatsen.
Ett körfält avstängt. Hastigheten sänkt till 50km/h
Klart 31 april 2018

TJÖRN
Lv 718 Rönnäng till Kuballe, båda riktningarna.
Kabelarbete. Hastighet sänkt till 30km/h
Klart 31 mars 2019

TJÖRN
Lv 729 Långekärr till Kolleröd, båda riktningarna.
Kabelarbete. Ett körfält avstängt. Hastighet sänkt till 30km/h
Klart 31 mars 2018