Trafikverket – Hinder på vägen
Rapportera hinder i trafiken i första hand till Trafikverket på telefon 0771-921 921.

Sveriges Radio Trafik & Service
Om du har akut trafikinformation som allmänheten snabbt behöver få veta, ring Sveriges Radios Trafikredaktion 020-999 444. Numret känner av vart i landet du befinner dig, du kan även knappa in riktnummer. www.sverigesradion.se/trafik/

Trafikradion.se
Du hör Trafikradion.se med uppdateringar i radiokanaler runt om i landet. Man uppdaterar även trafiken på NYHETERsto.se och på flera andra webbsidor. Tipsa om trafikstörningar på 031-145 145  – www.trafikradion.se

Trafiken.nu
En sida i samarbete mellan Trafikverket, Göteborgs stad Trafikkontoret och Västtrafik. www.trafiken.nu


Senaste från Trafikradion.se


Stenungsunds station – Bussar


ELDNINGSFÖRBUD?

STENUNGSUND – TJÖRN
Gäller from Tisdag 22/5 kl 09.00

När det råder eldningsförbud är det endast tillåtet att använda öppen eld i särskilda grillar uppställda i trädgårdar i anslutning till bostads- och fritidshus och iordningställda grillplatser på marken (ex. murade, grävda och avskärmade).

Engångsgrill får användas, men den får inte placeras direkt på marken. Det görs ingen skillnad på villatomten eller övriga markområden.

Läs mer:
http://sbrf.se/eldningsforbud/

Orust kommun har permanent eldningsförbud eldningsförbud
Detta under perioden 1 april och 30 september i områden med detaljplan, läs mer >>

– Läs mer om eldning >> 


STRÖMAVBROTT

Är du drabbad av strömavbrott. På el- och energibolagens hemsidor kan du snabbt se om ditt område är drabbad, orsaken och när strömmen beräknas vara tillbaka igen.

– Ellevio (Tidigare Fortum) >>
– Vattenfall >>
– Västra Orusts Energitjänst >>
– Kungälv Energi (Jörlanda) >>


Badvattnet – Kvalité

Hur är badvattenkvalitén där du badar? Runt om i våra kommuner tas det prover som visar kvalitén på badvattnet. Detta görs flera gånger per säsong och provsvar redovisas på Havs- och vattenmyndighetens hemsida. Om provsvar visar på otjänligt vatten eller om kommunen avrådan från bad publiceras detta även på kommunens hemsida.

Havs- och vattenmyndighetens hemsida – Badplatsen >>

 

 


INFORMATION FRÅN VÅRA KOMMUNER

Stenungsunds kommunn – Tjörns kommunOrust kommun


INFORMATION FRÅN INDUSTRIN

– Se aktuell information under /INDUSTRIN/


PLANERADE TRAFIKMEDDELANDEN:

Länsväg 160 Orust
Vägen stängs stundtals av och regleras med flaggvakter mellan Varekil och Skåpesund, dagtid veckan ut på grund av trädfällning.

ORUST:
Lv 770 från Ellös till Hälleviksstrand
Kabelarbete. Hastighet sänkt till 30km/h
Klart 31 oktober 2018

ORUST
Lv 160 mellan Säckebäck och Varekil
Bygge av ny väg

ORUST
Lv 734 Ängås – Västra Röd.
Kabelarbete i mark. Ett körfält avstängt.
Klart 28 september 2018

TJÖRN
Lv 725 från Sibräcka till Haketorp.
Beläggningsarbete
Klart 13 juli 2017

TJÖRN
Lv 718 från Rönnängs brygga till Cirkulationsplats Rönnäng.
Ledningsarbete.
Klart 31 juli 2018

STENUNGSUND
Lv 634 Jörlanda – Jörlandamotet.
Kabelarbete i mark.
Körfältsavstängningar, ett körfält avstängt.
Klart 31 maj 2018

STENUNGSUND
Lv 574 från Lundbyvägen till Cirkulationsplats Stora Höga
Mätning/provtagning. Arbetet sker längs med vägkant och i vägmitt i båda riktningarna. Vägren avstängd.
Klart 28 december 2018