Trafikverket – Hinder på vägen
Rapportera hinder i trafiken i första hand till Trafikverket på telefon 0771-921 921.

Sveriges Radio Trafik & Service
Om du har akut trafikinformation som allmänheten snabbt behöver få veta, ring Sveriges Radios Trafikredaktion 020-999 444. Numret känner av vart i landet du befinner dig, du kan även knappa in riktnummer. www.sverigesradion.se/trafik/

Trafikradion.se
Du hör Trafikradion.se med uppdateringar i radiokanaler runt om i landet. Man uppdaterar även trafiken på NYHETERsto.se och på flera andra webbsidor. Tipsa om trafikstörningar på 031-145 145  – www.trafikradion.se

Trafiken.nu
En sida i samarbete mellan Trafikverket, Göteborgs stad Trafikkontoret och Västtrafik. www.trafiken.nu


Senaste från Trafikradion.se


TRAFIKKAMEROR:

Klicka på respektive bild för att göra den större.

Tjörnbron

Källa: Tjörns kommun

Almöbron – Almön

Vy från Tjörnbrons bropelare. Tjörnbron och Källösundsbron.
Källa: Tjörns kommun

Lv 160 mot Stenungsön

Vy från Stenungsunds seglarsällskap, uppfarten mot Stenungsöbron
Källa: Stenungsunds seglarsällskap


PLANERADE TRAFIKMEDDELANDEN:

TJÖRN
Lv 727 från cirkulationsplats Häller till Långekärr båda riktningarna. Trummarbete. Dagtid kl 7-16 regleras trafiken med vakt.
Klart: 28 september 2018

ORUST
Lv 738 från Tvet Sörgård till Lyresten färjeläge.
Broarbete. Utbyte av överbyggnad. Förbifart i anslutning till bron. Sänkt hastighet.
Klart 15 oktober 2018

ORUST
Lv 770 från Ellös till Hälleviksstrand
Kabelarbete. Hastighet sänkt till 30km/h. Ljussignal reglerar trafiken.
Klart 31 oktober 2018

ORUST
Lv 738 från Tvet Sörgård till Lyresten färjeläge
Broarbete. Utbyte av överbyggnad. Förbifart i anslutning till bron. Sänkt hastighet.
Klart: 15 oktober 2018

ORUST
Lv 160 mellan Säckebäck och Varekil
Bygge av ny väg.
Sprängningsarbete, vägen stängs av ca 10 minuter vid ett par tillfällen under dagen. Måndagar till torsdagar styr flaggvakter trafiken. Sänkt hastighet.

 


INFORMATION FRÅN VÅRA KOMMUNER

Stenungsunds kommun – Tjörns kommunOrust kommun