TJÖRNBRON ÖPPEN FÖR TRAFIK
Underhållsarbete och begränsad framkomlighet. Bron avstängd vissa enstaka nätter. Besked meddelas här >>