Underhållsarbete – 16 snedkablar ska bytas på Tjörnbron. Arbetet pågår september – december 2022. Ett körfält avstängt från Tjörn och sänkt hastighet. Bron avstängd vissa enstaka nätter mellan.

Om bron stängs av kommande natt publiceras information här.
-Arbetet är väderberoende och besked om avstängd bro kommer samma dag klockan 12.

NÄSTA PLANERADE NATTLIGA AVSTÄGNING SKER VECKA 41

Läs mer om arbetet på Tjörnbron – www.trafikverket.se