TRAFIKKAMEROR FRÅN TRAFIKEN.NU
Tjörnbron
Från Myggenäs mot Tjörnbron
Almökrysset mot Tjörn
Almökrysset mot Tjörn
WEBBKAMEROR FRÅN TJÖRNBRON
Hämtade från Tjörns kommuns hemsida
Tjörnbrons östra pyloner på Källön
Almön med Tjörnbro Park
Almön med Almöns Camping

Planerade Trafikmeddelanden


E6 Kungälv: Ombyggnation Nordreälvbron
Under byggnationen kommer alltid två körfält att hållas öppna i vardera riktning på bron. Körfälten blir dock något smalare och hastigheten sänks från 80 till 60 kilometer i timmen på vardagar klockan 06:00-17:00. Övrig tid gäller 80 kilometer i timmen. Risk för köer. Klart: Sommaren 2022.

TRAFIK - Stenungsund
Asfalteringsarbeten på Uddevallavägen

Asfalteringsarbeten kommer ske på Uddevallavägen mellan 19 och 23 oktober. Framkomligheten kommer därför att vara begränsad.

Asfalteringsarbetena närmast korsningen Uddevallavägen-Industrivägen kommer att ske under kvälls- och nattetid.

Källa: Stenungsunds kommun


INFORMATION FRÅN VÅRA KOMMUNER

Stenungsunds kommun

Tjörns kommun

Orust kommun