Trafikverket – Hinder på vägen
Rapportera hinder i trafiken i första hand till Trafikverket på telefon 0771-921 921.

Sveriges Radio Trafik & Service
Om du har akut trafikinformation som allmänheten snabbt behöver få veta, ring Sveriges Radios Trafikredaktion 020-999 444. Numret känner av vart i landet du befinner dig, du kan även knappa in riktnummer. sverigesradio.se/trafik

Trafikradion.se
Du hör Trafikradion.se med uppdateringar i radiokanaler runt om i landet. Man uppdaterar även trafiken på NYHETERsto.se och på flera andra webbsidor. Tipsa om trafikstörningar på 031-145 145  – www.trafikradion.se

Trafiken.nu
En sida i samarbete mellan Trafikverket, Göteborgs stad Trafikkontoret och Västtrafik. www.trafiken.nu


Planerade Trafikmeddelanden

FÄRJETRAFIKEN - Svanesundsleden
Ombyggnad av färjeläget – Mindre färja trafikerar Svanesundsleden

Kolhättans färjeläge skall kompletteras med en konstruktion i vattnet för att säkerställa god angöring med färjan som i dag trafikerar färjeleden.

Under pågående byggnation trafikeras färjeleden med en mindre färja än i dag. Byggnationen planeras utföras mellan 1 oktober och årsskiftet 2019/2020.

Risk för kö
Trafiken kan påverkas något under högtrafik på morgon och eftermiddagen.
Begränsad framkomlighet på Ödsmålsbron
Trafikverket planerar två vägarbeten (räckesåtgärder) på Ödsmålsbron. Det kommer att vara begränsad framkomlighet i södergående riktning fram till den 4 oktober.

Vägarbetet delas upp i två etapper:
6-19 september stängs väggrenen av. Två körfält hålls öppna.

19 september- 4 oktober stängs det yttre körfältet av. Det inre körfältet är öppet (samt väggren)
Lv 642 Ucklum – Västerlanda
Under vecka 33-40 kommer Trafikverket och Skanska asfaltera sträckan mellan Ucklum och Västerlanda. Arbetet kan påverka framkomligheten på sträckan.

Skanska kommer att stänga av vägen delvis under perioden under de tidpunkter de är och arbetar på vägen. Förbudstavla med tilläggstext “genomfartstrafik förbjuden” kommer att finnas uppsatt på vägsträckan.

Skanska kommer att anpassa sitt arbete så att du kan passera under morgonen (mellan kl 06-08) samt på eftermiddagen (mellan kl 15-17).
20019-09-02 - 2019-10-04
Vägarbete på Askeröarna
Framkomligheten på vägen till Askeröarna kommer att vara starkt begränsad från 2 september till 4 oktober. På uppdrag av Trafikverket kommer Svevia att förstärka bergsskärningarna på vägen ut till Askeröarna.

Arbetet innebär begränsad framkomlighet och det kan bli trafikstopp på cirka 10 minuter. Avstängningen kommer att utföras av flaggvakter.

Senaste från Trafikradion.se


INFORMATION FRÅN VÅRA KOMMUNER

Stenungsunds kommun

Tjörns kommun

Orust kommun