TRAFIKKAMEROR FRÅN TRAFIKEN.NU
Tjörnbron
Västra pylon österut
Östra pylon österut
Östra pylon västerut
Lv 160 Tjörnbron
Lv 160 Almökrysset
Lv 160 Almökrysset
Lv 160 Almökrysset
WEBBKAMEROR FRÅN TJÖRNBRON
Hämtade från Tjörns kommuns hemsida
Tjörnbrons östra pyloner på Källön
Almön med Tjörnbro Park
Almön med Almöns Camping

Planerade Trafikmeddelanden


E6 Kungälv: Ombyggnation Nordreälvbron
Under byggnationen kommer alltid två körfält att hållas öppna i vardera riktning på bron. Körfälten blir dock något smalare och hastigheten sänks i norrgående från 80 till 60 kilometer i timmen på vardagar klockan 06:00-17:00. Övrig tid gäller 80 kilometer i timmen. Risk för köer. Klart: Sommaren 2022.


INFORMATION FRÅN VÅRA KOMMUNER

Stenungsunds kommun

Tjörns kommun

Orust kommun