Trafikverket – Hinder på vägen
Rapportera hinder i trafiken i första hand till Trafikverket på telefon 0771-921 921.

Sveriges Radio Trafik & Service
Om du har akut trafikinformation som allmänheten snabbt behöver få veta, ring Sveriges Radios Trafikredaktion 020-999 444. Numret känner av vart i landet du befinner dig, du kan även knappa in riktnummer. sverigesradio.se/trafik

Trafikradion.se
Du hör Trafikradion.se med uppdateringar i radiokanaler runt om i landet. Man uppdaterar även trafiken på NYHETERsto.se och på flera andra webbsidor. Tipsa om trafikstörningar på 031-145 145  – www.trafikradion.se

Trafiken.nu
En sida i samarbete mellan Trafikverket, Göteborgs stad Trafikkontoret och Västtrafik. www.trafiken.nu


Planerade Trafikmeddelanden

FÄRJETRAFIKEN - Svanesundsleden
Ombyggnad av färjeläget – Mindre färja trafikerar Svanesundsleden

Kolhättans färjeläge skall kompletteras med en konstruktion i vattnet för att säkerställa god angöring med färjan som i dag trafikerar färjeleden.

Under pågående byggnation trafikeras färjeleden med en mindre färja än i dag. Byggnationen planeras utföras mellan 1 oktober och årsskiftet 2019/2020.

Risk för kö
Trafiken kan påverkas något under högtrafik på morgon och eftermiddagen.
E6 Kungälv: Ombyggnation Nordreälvbron
Under byggnationen kommer alltid två körfält att hållas öppna i vardera riktning på bron. Körfälten blir dock något smalare och hastigheten sänks från 80 till 60 kilometer i timmen på vardagar klockan 06:00-17:00. Övrig tid gäller 80 kilometer i timmen. Risk för köer. Klart: Sommaren 2022

Senaste från Trafikradion.se


INFORMATION FRÅN VÅRA KOMMUNER

Stenungsunds kommun

Tjörns kommun

Orust kommun