Planerade Trafikmeddelanden


E6 Kungälv: Ombyggnation Nordreälvbron
Under byggnationen kommer alltid två körfält att hållas öppna i vardera riktning på bron. Körfälten blir dock något smalare och hastigheten sänks från 80 till 60 kilometer i timmen på vardagar klockan 06:00-17:00. Övrig tid gäller 80 kilometer i timmen. Risk för köer. Klart: Sommaren 2022.


INFORMATION FRÅN VÅRA KOMMUNER

Stenungsunds kommun

Tjörns kommun

Orust kommun