Det är de första 5 minuterna efter en olycka som avgör hur stora chanser den skadade har att överleva. Ofta dröjer ganska lång tid innan första ambulans har kommit till platsen, kunskaper i första hjälpen kan då rädda liv.

Det första man bör göra då man kommer fram till en skadad/sjuk person är att kontrollera medvetandegraden. Tala med dem och om de inte svarar ruska försiktigt på dem. Om de inte reagerar bör du gå vidare enligt L-ABC-metoden


L- ABC = Lägesbedömmning – Andning – Blödning – Chock
HLR = Hjärt- lungräddning


L-Livsfarligt läge
Livsfarligt läge utförs först och syftar till att föra bort personen från allvarliga faror som t.ex. brand, vatten, järnvägsspår, plats med risk för ras och liknande. Tänk på att aldrig flytta en person i onödan då det kan förvärra skadan. Som livsfarligt läge räknas även omfattande pulsåderblödningar eftersom en sådan snabbt tömmer personen på blod.

A-Andning
Kontroll av andningen utförs efter att den skadade, vid behov, förts i säkerhet. Andningen kontrolleras genom att man håller örat en bit ifrån personens mun och lyssnar efter andningsljud samtidigt som man tittar om bröstkorgen höjer och sänker sig.

Om personen andas gäller det att säkerställa att hon även fortsättningsvis har fri luftväg.

Om personen inte andas – påbörja HLR! Vid andningsstopp eller onormal andning (30 kompressioner + 2 inblås upprepas tills räddningstjänsten tar över). Det viktigaste är själva hjärtkompressionerna inte inblåsningarna för ibland kan inblåsningar kännas helt otänkbara (spyor, svåra ansiktsskador etc).

B-Blödning
Efter att man säkerställt fri luftväg och andningen hos den skadade gäller det att snabbt stoppa större blödningar (observera dock att pulsåderblödning räknas som “livsfarligt läge”). Enklaste sättet att begränsa en blödning är att hålla den skadade kroppsdelen högt och trycka på såret med handen. Därefter lägger man ett tryckförband runt såret. Om det blöder igenom förbandet lägger man ett nytt förband utanpå det gamla.

Om du inte har tillgång till sterila kompresser eller liknande får man använda sig av vad som finns tillgängligt t.ex. en halsduk eller en tröja. Det viktigaste är att stoppa blödningen inte att såret är helt sterilt.

Observera att man aldrig skall lägga ett tryckförband runt bröstkorgen eller halsen eftersom det kan försvåra andningen eller blodcirkulationen till hjärnan. Vid blödningar på halsen eller bröstkorgen trycker man förbandet lätt mot såret.

C-Chock
Chock eller cirkulationssvikt orsakas av att mängden blod i kroppen är för liten för att syreförsörjningen till kroppens olika delar ska bli tillräcklig. Den här typen av chock är livshotande och skall inte förväxlas med den psykiska reaktionen chock.

Tidiga tecken på cirkulationssvikt är snabb puls, gråblek kallsvettig hud, oro och ångest.

En person med cirkulationssvikt placerar du i stabilt sidoläge (om de är medvetslösa) samt med benen i högläge då underlättas blodcirkulationen till de viktigaste organen.

Det är viktigt att behandla den skadade varsamt då stress och smärta kan förvärra för den skadade. Dessutom gäller det att se till att den skadade hålls varm.

Ofta blir personer med cirkulationssvikt törstiga – ge aldrig den skadade något att dricka eller äta, det kan försämra tillståndet för den skadade.


Om du vill lära dig mer
– Räddningstjänsten, Röda korset och Svenska livräddningssällskapet har utbildningar i första hjälpen.