STENUNGSUND

klart.se

TJÖRN

Väder Skärhamn

ORUST

klart.se


BADPLATSEN, Havs- och Vattenmyndigheten
Hur är badvattenkvalitén där du badar? Runt om i våra kommuner tas det prover som visar kvalitén på badvattnet. Detta görs flera gånger per säsong och provsvar redovisas på Havs- och vattenmyndighetens hemsida. Om provsvar visar på otjänligt vatten eller om kommunen avrådan från bad publiceras detta även på kommunens hemsida.

Läs mer på Havs- och vattenmyndigheten >>