Hjärtstartare räddar liv!

En hjärtstartare är enkelt uttryckt en maskin som känner av hjärtverksamheten hos en människa och som om det är nödvändigt kan leverera en strömstöt mot hjärtat och på så sätt återställa den normala rytmen och få hjärtat att slå igen.

En hjärtstartare eller Automatisk Extern Defibrillator (AED) som finns tillgängliga i samhället är enkla att använda och kräver inga egentliga förkunskaper. De är i stort sett självinstruerande och hjälper och vägleder användaren genom de olika moment som ska ske, en del ger även instruktioner i hur hjärt- och lungräddning ska utföras korrekt. Det finns ett flertal olika hjärtstartarmodeller på marknaden men de har samma funktioner och ser förhållandevis lika ut.

Vem som helst, oavsett ålder, utbildning eller tidigare erfarenhet kan använda en hjärtstartare för att försöka rädda livet på någon som drabbats av ett hjärtstopp. I praktiken är det omöjligt att använda apparaten fel. Hjärtstartaren ger tydliga röstinstruktioner på svenska som är lätta att följa.

Rädda Hjärtat
– En app till mobilen som lär dig hjärt-lungräddning och hitta närmaste hjärtstartare. >>

Svenska Hjärtstartarregistret
Här finns hjärtstartare registrerade och utmärkta på karta. >>


VIKTIG INFORMATION
– NYHETERsto har tidigare haft en lokal lista här med uppgifter om hjärtstartare som finns i STO-området. Antalet hjärtstartare är nu flera hundra i vårat område och för att säkerställa att uppgifterna stämmer om var de finns och när de finns tillgängliga lämnar vi nu över detta helt till Sveriges Hjärtstartarregister >>