Polisen i Sverige utreder många olika slags brott och jobbar förebyggande för att förhindra nya brott.

Polisens övergripande mål är att minska brottsligheten och öka tryggheten i samhället. Det ska göras genom att förebygga och upptäcka brott och att se till att den som begår brott identifieras och lagförs.

Polisens uppdrag beskrivs i Polislagen (1984:387). Där står att bland annat att polisen ska förebygga brott, övervaka den allmänna ordningen och säkerheten, bedriva spaning och göra brottsutredningar.

Regeringens regleringsbrev
Polisens uppdrag kompletteras varje år genom det regleringsbrev som regeringen utfärdar. Där talar regeringen om vilka mål den vill se med polisverksamheten under innevarande år.

Polisregion Väst
Omfattar hela Västra Götalands län och Hallands län.

Vad kostar en polis?
– En polisman kostar 920 kronor/timme.
– En båt 1 200 kronor per timme.
– En häst 390 kronor/timme.
– En hund 320 kronor/timme.
– Kilometerkostnaden per bil är 4 kr.
– Kilometerkostnaden per motorcykel är 5 kr.
– En Helikopter kostar 15 200 kronor/timme.

Kontakta polisen
Icke akuta ärenden 114 14

Polisstationen Stenungsund
Stenungstorg – Västanvindsgatan 4

Öppettider polisstation:
anmälan / tillstånd / hittegods / pass

Måndag 11:00 – 19:00
Tisdag 09:00 – 15:00
Onsdag 09:00 – 15:00
Torsdag 09:00 – 15:00
Fredag 09:00 – 15:00

www.polisen.se