Snart är det dags för avgångsklasserna vid länets gymnasieskolor att ta studenten. Då brukar det vara vanligt att studenterna färdas med studenflak av olika slag. För att färden ska bli så säker som möjligt finns vissa regler att följa.

Normalt sett är det inte lagligt att färdas på flak eller släp men om reglerna följs är det ändå tillåtet vid korta och tillfälliga transporter.


Studentflak och karnevalståg
Vid studentfirande och karnevaler hör det ofta till festligheterna att färdas i utsmyckade fordon av olika slag. Normalt sett får man inte färdas på flak eller släp. Men om kraven är uppfyllda är det ändå tillåtet vid korta tillfälliga transporter.

Detta gäller vid färd på flak eller släp:
• Man får endast ta med passagerare i ett sådant antal och placera dem på ett sådant sätt att det inte kan uppstå någon fara.

• Hållfasta skyddsräcken ska finnas. Höjden bör vara minst 110 cm. Säten eller bänkar ska sitta fast.

• Utrymme för passagerare får inte ha farliga ojämnheter, utskjutande delar eller skarpa kanter som kan öka risken för skador på passagerarna.

• Passagerarna ska kunna kontakta föraren direkt genom ett tillförlitligt kommunikationssystem ifall någonting händer. Om mobiltelefon används måste samtalet vara uppkopplat under hela färden.

• Fordonet får inte köra fortare än 20 km i timmen. Det får endast köra på vägar där hastighetsbegränsningen är högst 70 km i timmen.

• Föraren ska ha fyllt 21 och ha körkort med rätt behörighet sedan två år. Det finns inte någon möjlighet att få undantag för ålderskravet. Om traktor med släp ska framföras i liknande sammanhang måste föraren lägst ha behörighet B och uppfylla de tidigare nämnda kraven.

• Vid färd på släp måste sammankopplingen till dragfordonet vara säker. Man får bara ha ett släp och det måste vara så stabilt att det inte riskerar välta.

• Även om du fyllt arton och får dricka alkohol på krogen inte får dricka eller bära med dig starkare drycker än folköl (3,5) utanför krogen.


Tänk på följande:
• Säkerheten ökas om alla sitter ned på bänkar som sitter fast. Det har hänt att fordon tippat för att alla har samlats på en sida av flaket.

• Kontrollera att räckena håller för tryck från många personer.

• Planera färdvägen noga med hänsyn till strömförande ledningar, broar, miljözoner etc.

• Högsta hastigheten är 20 km i timmen.

• En ”flakvärd”, som inte själv är med och firar, kan vara till hjälp under färden och öka tryggheten.


Polisen ska meddelas
Det är viktigt att polisen känner till studentflaken och karnevalstågen, eftersom de ofta påverkar framkomligheten på vägar och gator. Det är också av största vikt att arrangemangen sker under ordnade och säkra former, så att ingen kommer till skada. Polisen ska därför i förväg meddelas om färdväg och tidpunkt. Samordna detta om flera fordon är inblandade.

Före varje studenttransport måste föraren/arrangören/skolan meddela polisen om färdväg, reg.nr, datum och mellan vilka klockslag som transporten ska köras, samt namn på ansvarig.