Bötesbelopp vid överträdelse av trafikregler

Fortkörning på 30- och 50-väg

Km/tim över:
0-10 – 2 000 kr
11-15 – 2 400 kr
16-20 – 2 800 kr
21-25 – 3 200 kr
26-30 – 3 600 kr
31-40 – 4 000 kr

Högre hastigheter rapporteras till åklagare.

Fortkörning övriga väger
11-15 – 2 000
16-20 – 2 400
21-25 – 2 800
26-30 – 3 200
31-35 – 3 600
36-40 – 4 000

Högre hastigheter rapporteras till åklagare.

Kört mot rött ljus:
Motorfordon 3.000
Övriga fordon 1.500

Otillåten körning:
Motorfordon 3.000

Åka utan bilbälte:
Förare 1.500
Passagerare 1.500
Minderårig (förarens ansvar) 2.500

Inte tillämpat högerregeln:
Motorfordon 2.000
Övriga fordon 1.000

Överskridit spärrlinje:
Motorfordon 1.500

Otillåten fordonstrafik:
Motorfordon 1.000
Övriga fordon 500

Otillåten färd i viss riktning:
Motorfordon 1.000
Övriga fordon 500

Kört i fel körfält:
Alla 1.000

Överträdelse omkörningsförbud:
Alla 3.000

Inte iakttagit väjningsplikt:
Alla 2.000

Inte iakttagit stopplikt:
Motorfordon 2.500
Övriga fordon 1.000

Brukande av oskattat fordon:
Alla 1.000

Oläslig nummerplåt:
Alla 1.500

Brott mot körförbud:
Alla 1.500

Kört utan lyse i mörker eller dålig sikt:
Motorfordon 1.200
Moped klass 2 500
Cykel/hästfordon 500

Ej medfört körkort:
Alla 500

Färd utan hjälm eller med felaktigt fastspänd hjälm på mc/moped:
Förare 1.500
Passagerare 1.500
Minderårig (förarens ansvar) 2.500

Cykelförare vars passagerare under 15 inte har cykelhjälm:
Alla 500

Otillåten paråkning cykel/moped:
Alla 500

Källa: Åklagarmyndigheten