Hur ska du  agera om det brinner i din lägenhet? Eller i din grannes? Ett riktigt agerande leder oftast till att skadorna kan begränsas.


OM DET BRINNER I DIN LÄGENHET
– Varna andra personer i lägenheten om att brand inträffat

– Rädda de som är i direkt livsfara men ta inte för stora risker. Utrym lägenheten.

– Larma räddningstjänsten genom att ringa 112

– Släck branden om det är möjligt, men ta inte för stora risker.

– Lämna lägenheten – Stäng dörren – Varna grannarna


OM DET BRINNER HOS GRANNEN
– Varna personerna i lägenheten om att brand inträffat. Ring och banka på dörren, ropa genom brevinkast eller liknande.

– Larma räddningstjänsten genom att ringa 112.

– Känn på dörren om den är varm. Om dörren ej är varm så kan du, om den är olåst, försiktigt öppna den. Försöka rädda de som eventuellt är kvar i lägenheten, men ta inte för stora risker.

– Släck branden om det är möjligt, men ta inte för stora risker.

– Varna övriga grannar.


Röken är giftig
Om det är rök i trapphuset stannar du i din egen lägenhet. Lägenheterna är byggda så att en brand inte skall kunna spridas från en lägenhet till en annan inom en timme.

Om rök sprider sig till din lägenhet, lägg blöta handdukar vid dörren. Gå ut på balkongen eller fram till ett fönster och ropa på hjälp. Ring 112 om du kan. Avvakta hjälp från räddningstjänsten.


Är du i en lägenhet? Gå aldrig ut i ett rökfyllt trapphus – Det är livsfarligt!