Den kommunala Räddningstjänsten ansvarar för räddning i det kommunala vattnet och Sjöräddningen för det statliga. Nödnumret är dock alltid 112.

Sjöräddningssällskapet, SSRS

En svensk insamlingsorganisation som sedan starten 1907 arbetar med sjöräddning runt Sveriges kuster och i de stora sjöarna. Organisationen är helt ideell och finansieras av gåvor, donationer och medlemsavgifter. Sjöräddningssällskapet driver 73 räddningsstationer och har över 260 fartyg bemannade med 2200 frivilliga. Av dem har alltid 300 jour dygnet runt och ska kunna rycka ut inom 15 minuter. (siffrån maj 2019)

I Sverige är det staten genom Sjöfartsverket som ansvarar för sjöräddningen. Staten driver flyg- och sjöräddningscentralen, JRCC, som i sin tur larmar ut lämpliga enheter när larmet går. Sjöräddningssällskapet är en av de organisationer som finns att larma ut och de står för 70% av all sjöräddning i Sverige.

Sjöräddningssällskapet startades av eldsjälar 1907. Föreningens ändamål gäller fortfarande:
– Vidmakthålla intresset för sjöräddningstjänsten.
– Föreslå åtgärder i syfte att utveckla och effektivisera denna tjänst.
– Handha den enskilda verksamheten för räddning av skeppsbrutna kring rikets kuster.

Läs mer om Sjöräddningssällskapet
www.sjoraddning.se

 

Ge en gåva till Sjöräddningssällskapet
pg: 90 05 00-0

Kontakta Sjöräddningssällskapet:

Vid nödläge/osäkert läge112
Förebyggande utryckning0200-29 00 90
Sjöräddningssällskapet Huvudkontor077-579 00 90
Växel
Stenungsund – Jour0709-71 39 77
Käringön – Jour0705-80 81 46
Skärhamn – Jour0708-73 39 74

Sociala medier
Sjöräddningssällskapet på Facebook >>
Sjöräddningssällskapet Stenungsund på Facebook >>
Sjöräddningssällskapet Skärhamn på Facebook >>
Sjöräddningssällskapet Käringön på Facebook >>