Många bränder börjar på spisen och torrkokning är en vanlig brandorsak. Fett och oljor kan börja brinna om temperaturen är för hög, det är därför viktigt att ta bort kastrullen från plattan om man måste lämna köket.

Om olyckan är framme och det börjar brinna i en kastrull skall elden kvävas med ett lock. Tänk på att aldrig hälla vatten i en gryta med brinnande fett, då det leder till att vattnet börjar koka mycket häftigt och slungar ut det brinnande fettet vilket både sprider branden och kan ge svåra brännskador

Om en brand inträffar på spisen och den släcks är det viktigt att kontrollera att den inte har spridit sig till köksfläkten/imkanalen. Om detta har inträffat eller om du är osäker på om den har spridit sig – ring 112.

Rengör filtret till köksfläkten regelbundet eftersom mycket fett i filtret gör att en brand sprids lätt.