I Stenungsund finns några av världens främsta kemiföretag.

Som invånare i kommunen eller i närområdet finns det några saker som är viktiga för dig att känna till, för att du ska känna dig trygg i din vardag.

Ta del av information:
– Sevesoinformation >>
– Kommunens information >>

AKTUELL DRIFTINFORMATION

2020-03-30 Borealis
På grund av en processtörning kommer produktionen att ledas till LT/PE3-facklan.

I samband med nedtagningen kommer det att facklas under några timmar. Det föreligger ingen fara för allmänheten.

NYHETERsto har avtal med industrin om att informera i våra kanaler om något sker vid industrin som kan påverka allmänheten. 

OM LARMET GÅR

VMA står för Viktigt Meddelande till Allmänheten.

Signalen består av 7 sekunder långa signaler med 14 sekunders mellanrum som sänds via tyfoner och betyder:

  • Gå inomhus
  • Stäng dörrar och fönster.
  • Slå av ventilationen.
  • Lyssna på radio P4, frekvens 101,9 för vidare information

Faran över
Gå inte ut förrän du hör signalen som betyder “faran är över”. Det är en obruten signal under minst 30 sekunder. Även denna signal kommer från  tyfoner.

Signalen provas med jämna mellanrum
Signalen provas kl. 15.00 första helgfria måndagen i månaderna mars, juni, september och december.


Fackling

Ibland brinner facklor på industrierna. Det kan se lite otäckt ut och även medföra buller. Men detta är i själva verket ett tecken på att läget är under kontroll trots att själva processen inte fungerar.

I Stenungsund finns det sammanlagt fem facklor, varav en hos Perstorp och fyra hos Borealis. Två av Borealis facklor finns på polyetenanläggningen och två finns på krackern. Den stora facklan på krackern är den som brukar synas och höras mest.

Säkerhetsventil
Industrierna hanterar stora volymer mycket brandfarliga ämnen. Det är otroligt viktigt att de hela tiden hanteras på ett säkert sätt. Om en pump, ett ställverk eller något annat plötsligt går sönder är det inte helt lätt att tvärt avbryta hela produktionen.

Därför har man skapat ett system som gör att man inte behöver släppa ut de brandfarliga gaserna direkt i luften.

I stället skickas de upp i facklan, där de kan brännas av på ett säkert sätt. Facklan är helt enkelt en enorm säkerhetsventil. Det som släpps ut från facklan är koldioxid, sot och vatten.

Buller
När Borealis eller Perstorp Oxo facklar bullrar det ofta en hel del. Egentligen skulle facklingen kunna ske väldigt tyst, men då skulle det också sota en hel del. För att detta inte ska ske tillsätter man vanlig vattenånga för att undvika att sotflagor bildas.


INDUSTRINS INTERNA NÖDLARM

Industriernas interna nödlarm testas första måndagen i varje månad kl 09:00 och gäller de anställda på industrierna. Larmet kan dock höras utanför området och ligger vinden på även över delar av Stenungsund.


INDUSTRIN – KONTAKT

AGA Gas AB
Tel: 0303-22 44 72
www.aga.se

Nouryon (AkzoNobel)
Tel: 0303 – 85 000
www.nouryon.se

Borealis AB
Tel: 0303- 860 00
borealisgroup.com/sv/stenungsund/
Lokal driftinformation

Nödlägesberedskapshavare besvarar akuta frågor om produktionsstörningar:
Tel: 0702-57 88 05

INOVYN
Tel: 0303 – 87 500
www.inovyn.se

Driftfrågor:
Kan ställas dygnet runt: 0303 87 660, fråga efter Företagsberedskapshavaren

Perstorp
Tel: 0303 – 72 86 00
www.perstorp.com
Lokal driftinformation

Primagaz Sverige AB
Tel: 0303-72 71 00
www.primagaz.se

Vattenfall AB
Tel: 020 82 00 00
www.vattenfall.se