Valborg är en trevlig högtid när vi hälsar våren välkommen
– Men Valborgsfirandet blir inte alltid så lyckat. Nära fyra gånger så många samtal än normalt kommer till nödnumret 112

Att Valborgsfirandet kan vara otryggt, där många råkar illa ut, blir tydligt hos SOS Alarm. På riksnivå är det 49 procent fler samtal till nödnumret 112. År 2011 tog SOS Alarm emot 6 649 samtal mellan kl. 18.00-04.00. Det är 2 183 fler 112-samtal än en vanlig lördag/söndagsnatt.


Valborgsmässoeld
Större valborgsmässoeldar “bör”* anmälas så att räddningstjänsten kan ge råd, genomföra eventuell besiktning, samt för att förhindra onödiga utryckningar.


Före eldning
• Anmälan om eld skall lämnas till Räddningstjänsten på telefon senast dagen innan.

• För Valborgsmässoeld eller eldning på allmän plats och för allmänheten ska du söka tillstånd hos polisen. Det behöver inte om du ska ha en eld för familj och vänner på din egna mark.

• Placera elden så att omgivningen, till exempel byggnader eller fordon, inte skadas. Bålet ska placeras minst 75 m från byggnad eller brännbart upplag och 40 m från brännbar gröda.

• Före eldningen ska du förbereda så att bålet kan släckas. Det ska finnas ett vattenförråd och något att ösa på vattnet med, alternativt en vattenslang. Spadar, ruskor, krattor och liknande är också bra att ha vid släckning.

• Eldning får bara ske av fibrösa material, till exempel grenar, kvistar och ris. Byggavfall, däck, vitvaror, brännbara vätskor, plast och gasflaskor får inte eldas. De ska du lämna in till kommunens miljöstation.

• Elda inte upp allt på en gång. Då minskar risken för spridning eftersom strålningsvärmen inte blir så hög. Dessutom blir det mindre rök och elden är lättare att släcka.

• Du får inte elda så att bostadsområden, allmän väg eller järnväg rökbeläggs.

• Eldning får inte ske så nära elektriska luftledningar, telefonledningar eller ledningsstolpar att de utsätts för värmepåverkan.

• Titta på väderleksprognosen och beakta vindstyrka, vindriktning samt aktuell brandriskprognos.


Under eldning
• Du får aldrig lämna elden utan bevakning. Vid större eldar bör också ”området under röken” bevakas.

• Den ansvarige för bålet ska kunna de regler som gäller för eldningen och kunna hantera den släckutrustning som finns på plats. De ska också ha möjlighet att larma räddningstjänsten.

• Släckutrustningen ska vara lätt tillgänglig och fungera.


Efter eldning
• Du ska bevaka elden till dess att risken för brandspridning är över.

• Kontrollera så att det inte finns glöder kvar. Använd mycket vatten eller täck över askhögen med jord.

• Mindre eldning/eldar behöver enligt lag inte anmälas till räddningstjänsten, men det är bra om man gör det för att förhindra onödiga utryckningar. Observera att det kan vara olika regler i olika kommuner. Rådfråga räddningstjänsten i din kommun vad som gäller. De kan även ge tips och råd.

Vid valborg testar många unga alkohol för första gången – langa inte!
– Att langa alkohol till någon under 20 är ett brott som kan ge fängelse!