När fara hotar, både i fred och krig, kan allmänheten snabbt varnas med hjälp av utomhuslarmet ”Viktigt meddelande”. Signalen används när människor snabbt måste varnas, till exempel vid utsläpp av giftig gas.

I STO-området finns 13 tyfoner utplacerade i Stenungsund, se faktarutan. Tjörn och Orust har inte några tyfoner i bruk utan VMA-meddelande går istället enbart ut via TV och radio.

Signalen “viktigt meddelande till allmänheten” består av 7 sekunder ton följt av 14 sekunder tystnad i minst 2 minuter.

När du hör signalen ska du:
– Gå inomhus
– Stänga fönster, dörrar och ventilation
– Lyssna på lokalradion

Informationen kan också komma i TV, Radio och text-TV.

Signalen “faran över” består av en 30-40 sekunder lång ton

Varningssystemet testas fyra gånger per år
“Viktigt meddelande”-signalen följd av signalen “Faran över” provas första helgfria måndagen i mars, juni, september och december, klockan 15.00.

Industriernas interna larm
Industriernas interna larm i Stenungsund innebär ingen fara för allmänheten. Du känner lätt igen dessa larm på täta tonstötar som låter ungefär som ett vanligt billarm. Industrierna testar sina interna brandlarm den första helgfria måndagen varje månad kl. 09.00.

Här finns Hesa Fredrik i Stenungsund
✓ Nösnäs
✓ Kyrkenorum
✓ Hällebäck
✓ Kristinedalskolan
✓ Kopperskolan
✓ Hamntorget
✓ Stenungskolan
✓ Stenungsunds kapell
✓ Vid OKQ8 Hantverkaregatan
✓ Borealis
✓ Nouryon
✓ JW Racing
✓ Perstorp Oxo

Källa: MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap