För att beskriva brännskador används numera begreppen ytlig delhudsskada, djup delhudsskada och fullhudsskada. Tidigare användes begreppen första, andra och tredje gradens brännskada.

Vid brännskada skall den skadade kroppsdelen omedelbart spolas med svalt vatten i cirka 10 minuter för att sänka temperaturen i huden och lindra smärtan. Uppsök alltid sjukvård om brännskadan är djup eller större än den skadades egen handflata. Sök även sjukvård om det är ansikte, händer, fötter eller underliv som drabbats

Ytlig delhudsskada
Symtom: Rodnad hud och sveda
Behandling: Kyl skadan med svalt vatten så fort som möjligt i cirka 10 minuter. Under de första minuterna av nedkylningen avstannar skadans utbredning i vävnaden. Svalt vatten har också en smärtstillande effekt.

Djup delhudsskada
Symtom: Rodnad hud och därefter vätskefylld blåsa.
Behandling: Kyl med svalt vatten. Försök hålla blåsan hel. Om blåsan brister, täck med ett rent förband. Stora brännblåsor kan kräva läkarbehandling. Det gäller också om öppna sår uppstår på grund av att blåsan brister.

Fullhudsskada
Symtom: Huden är brun eller vitfärgas vanligen, blir känsellös och styv.
Behandling: Kyl skadan med svalt vatten. Försök inte ta bort fastbrända klädrester. Det ökar skadans omfattning eftersom den skadade huden kan rivas loss och ge upphov till djupare sårskador. Fullhudsskador orsakar svåra ärrbildningar. Ansiktet måste därför speciellt skyddas. Vid fullhudsskador ska läkarvård omedelbart sökas.

Bränn- och skållskador av het mat och dryck är en vanlig småbarnsolycka. Tänk på att små barn lätt kan dra ned bordsdukar och riskera att få t ex het dryck över sig. Det är också viktigt att ha skydd till spis och ugn när det finns barn i bostaden