Man beräknar att ungefär 120 personer dör vid trafikolyckor varje år på grund av att de inte har fri luftväg. Om någon passerande skapat fri luftväg hade dessa med andra ord kunnat räddas till livet.

Fri luftväg kan skapas på flera olika sätt beroende på hur personen är placerad (sittande i en bil, liggande på mage eller liggande på rygg). Det är viktigt att inte i onödan flytta eller röra personer som varit inblandade i trafikolyckor eller fallolyckor då de kan ha nack- eller ryggskador.

Det finns då speciella metoder för att skapa fri luftväg samtidigt som man stabiliserar nacken så att skadorna inte förvärras. Personer som inte misstänks ha rygg- eller nackskador och som ligger ned kan relativt lätt läggas i stabilt sidoläge vilket skapar fria luftvägar.