Med påsken följer en hel del traditioner och påskeldarna är en av dessa.
Det finns en del regler som måste följas innan det är dags att lysa upp påskaftonen med en brasa.

Påskbrasa
– För samtliga påskeldar skall det finnas en namngiven ansvarig myndig person.
– Anmälan om påskeld skall lämnas till Räddningstjänsten i respektive kommun.
– Påskelden får inte lämnas obevakad och elden måste övervakas så länge det finns risk att den kan sprida sig
– Vid behov skall markägaren ge tillstånd till att elda
– För kommunal mark inom planlagt område måste tillstånd ges av aktuell vägförening eller samfällighet
– Glöm inte att ta del av kommunens regler för eldning utomhus

Släckutrustning
Ha tillgång till släckutrustning i form av vattenslang eller ruskor och en telefon så att du kan larma vid behov, SOS Alarm 112.


Tänk också på…
– Miljöförvaltningen i respektive kommun har av miljöskäl olika beslut om eldningsförbud som är oberoende av brandrisken.
– Efter bränningen skall platsen bevakas och kvarvarande glöd släckas innan bevakningen upphör.


Fyrverkerier
Det är alltid den som tänder en fyrverkeripjäs som är ansvarig för att en brand eller annan olycka inte inträffar.


I vissa delar av vår kommun är det förbjudet att använda fyrverkeripjäser, (nära äldreboenden och liknande, se lokal ordningsstadga §20).

Följ alltid de bruksanvisningar och regler som finns angivna på förpackningarna.
Tänk på våra vänner husdjuren.

Släng inte fyrverkeriartiklar i elden
Det har inträffat att åskådare har träffats av fyrverkeripjäser. Tänk också på att bildäck, plast och andra brandfarliga varor är rent olämpliga att placera i elden inte minst av miljöhänsyn.