Soteld är den vanligaste orsaken till brand i villor och småhus. Soteld är en brand inne i skorstenen som uppstår när sot och tjära som samlats i skorstenen fattar eld.

Ser man en eldkvast ur skorstenen och hör ett dovt muller har man en soteld. Då ska man stänga de luckor som finns på eldstaden och genast ringa 112. Därefter ska man kontrollera hela skorstenen efter läckage där det tränger ut rök. Särskilt bör man kolla vid bjälklagsgenomgångar och på vinden, om det finns någon. Låt sotaren göra en besiktning av skorstenen innan eldningen påbörjas igen.

Den som använder fuktig ved eller pyreldar skapar en rök med tjära som kondenserar i eldstaden och skorstenen. Tjäran kommer att antändas och brinner i ett våldsamt förlopp – soteld. Den kraftiga eldslågan i skorstenen får upp temperaturen till 1300 grader, en skorsten tål ca 350 grader. Hettan gör att gaser och sot utvidgas så kraftigt att skorstenen kan få sprickbildningar och sprida en eld längs sprickorna i murstocken. Sotelden märker du när det mullrar i skorstenen, glöd och lågor kan slå upp flera meter över huset.

Använd bara torr ved
Korta upptändningsfasen genom att använda finkluven tändved och bark. Tänd gärna med braständstickor, de brinner utan att ge aska. Håll spjällen öppna och låt brasan brinna ut innan du lägger in nytt bränsle.

Förbränning kräver syre
Har du en stor kamin eller gammal panna utan ackumulatortank kan få problem med att det blir för varmt. Att strypa elden är alltid olämpligt, du bör istället minska på mängden ved. För bästa förbränning krävs maximal mängd syre. Det är ännu bättre att ordna värmelagring i ackumulatortank eller stenmaterial så du kan elda rejält och sällan.

Elda på rätt och effektivt sätt för att undvika soteld
När man använder eldstaden är det viktigt att man eldar på ett effektivt sätt. Om man eldar rätt blir förbränningen bättre och det bildas mindre sot och tjära.

• Starta snabbt. Använd finkluven ved för att få en bra glödbädd.
• Använd torr ved i lämplig storlek.
• Elda inte mer än 3 kg ved i timmen om det inte i skötselanvisningen anges att det går att elda mer.
• Elden ska brinna, inte pyra.
• Kontrollera röken. Den ska vara genomskinlig, inte svart.
• Lägg sot och aska i en plåthink med lock.

Om du får soteld
1. Stäng alla luckor på eldstaden. Använd inte vatten för att släcka
2. Ring larmnummer 112 och begär räddningstjänsten.
3. Kontrollera hela tiden skorstenen i hela dess längd, speciellt vid bjälklags- genomgångarna och på vinden samt taket.
4. Ring sotningsdistriktet och beställ en besiktning av skorstenen.

Skorstenar ska besiktigas med jämna mellanrum av sotare
Vid misstanke om att skorstenen inte är okej ska man ringa sotaren . Skorstenar ska besiktigas med jämna mellanrum och om man skaffar hus med vedspis som inte använts så ska man kontrollera att skorstenen är besiktigad. – Det är en billig försäkring!