Ett snabbt sätt för räddnings- och sjukvårdspersonal att i händelse av olyckshändelse eller akut sjukdom komma i kontakt med anhöriga är att söka i den nödställdes telefonbok i mobiltelefonen.

I takt med att telefonböckerna ökar i omfång, blir det allt svårare för räddningspersonalen att snabbt finna rätt nummer. För att underlätta sökningen föreslog en frustrerad ambulanssjukvårdare i Storbritannien följande enkla lösning:

Lägg in nummer till närmast anhörig i mobiltelefonen under rubriken ICE (In Case of Emergency).
– Te x. ICE Mamma 070-*, ICE Pappa 070-*

Förslaget håller nu på att bli standard genom att det snabbt sprider sig över världen.